Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/12/99

Onderdak voor beter en meer

Met de groei van Houten naar meer inwoners zijn meer personeelsleden nodig bij de gemeentelijke organisatie die samen streven naar betere dienstverlening. Waar moet dat gaan gebeuren?
Vragen over de gemeentelijke huisvesting werden de afgelopen weken beantwoord op de pagina's van de gemeenterubriek onder de titel 'Onderdak voor beter en meer'. In deze laatste aflevering sluiten we af met een verhaal over de context waarbinnen de besluitvorming plaatsvond: de Kadernota. Wat stond daar eigenlijk nog meer in?

Andere onderwerpen uit de Kadernota
De Kadernota gaat over de investeringen in de gemeente Houten de komende jaren. Als wij een moderne gemeente willen blijven met voorzieningen die bij een moderne gemeente horen, dan zijn investeringen nodig van ongeveer 220 miljoen gulden. De verdeling van die investeringen over de verschillende projecten staan vermeld in de Kadernota.
De nota bevat o.a.:


* De budgetprognose, oftewel het huishoudboekje van de gemeente voor de komende jaren;

* Het bestedingsplan, oftewel de financiële ruimte voor nieuwe beleidsterreinen die dan ook blijvend geld kosten.
* Het meerjareninvesteringsplan: waar gaat Houten in investeren? Van dat laatste onderdeel behandelen we hier nog kort wat onderwerpen.

Onderdak voor onderwijs, sport en cultuur
Als je als gemeente groeit, moet je natuurlijk ook de voorzieningen in de nieuwe wijken op een goed peil brengen. Vandaar dat de komende jaren in Houten-Vinex wordt geïnvesteerd in scholen (zeven basisscholen), in sportvoorzieningen en in sociaal-culturele centra. Maar ook voor het bestaande Houten en op termijn voor 'Heel Houten' staan investeringen op het programma. We laten er een paar de revue passeren:
Het Centrum: één van de speerpunten van het beleid de komende jaren is de verbetering van het Centrum. Een levendig en druk bezocht centrum is iets dat Houten nog mist. Daarbij is er ook gekeken naar de samenhang in toekomstige voorzieningen. De herinrichting van het Rond, de theaterzaal en een gemeentehuis moeten een versterkende werking op elkaar hebben.
Theaterzaal: er is rekening gehouden met een zogenaamde 'uitvoeringszaal', een zaal waar voor ongeveer 300 bezoekers verschillende vormen van theater kunnen worden getoond. Dat is anders dan de situatie nu waarbij de zaal voortdurend moet worden omgebouwd van theaterruimte naar vergaderruimte. Er wordt getracht een eventuele uitbreiding van de theaterzaal op voorhand mogelijk te maken. Het Rond: moet hét ontmoetingspunt van Houten worden, aantrekkelijk om te bezoeken en aantrekkelijk om je er als ondernemer te vestigen. Daarvoor is nu in totaal 7,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Een VBO-school: Houtense kinderen van 12 tot en met 16 jaar die aangewezen zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) zouden hiervoor ook in Houten terecht moeten kunnen. De speciale inrichting van de school (kleinere klassen, bijzondere voorzieningen) maakt dat een dergelijk schoolgebouw duurder is dan een andersoortige school voor voortgezet onderwijs.

Meer informatie beschikbaar
Tot zover de artikelenreeks 'Onderdak voor beter en meer'. Voor wie meer wil weten over de Kadernota en de onderwerpen die er in worden behandeld, kunt u contact opnemen met voorlichter E.J. Peters, telefoonnummer 030 - 63 92 737.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Kadernota investeringen gemeente Houten '
Lees ook