Raad van de Europese Unie

Djibouti : Agreement signed between the armed FRUD and the government Press Release: Brussels (21-02-2000) - Press: 36 - Nr: 6112/00

Brussel,

21 februari 2000


6112/00 (Presse 36)

P 20/00

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie over de kaderovereenkomst tussen de gewapende fractie van het FRUD en de regering van Djibouti

De Europese Unie neemt met genoegen kennis van de op 7 februari ondertekende kaderovereenkomst inzake hervorming en burgerlijke eendracht, die voorziet in opschorting van de vijandelijkheden tussen de regeringstroepen en de rebellen en vrijlating van de door beide partijen gevangengehouden personen.

Zij hoopt dat deze overeenkomst, die de in december 1994 ondertekende overeenkomst opvolgt, zal bijdragen tot de bestendiging van de vrede onder de bevolking, de consolidering van de democratie en het ontwikkelingsproces in Djibouti.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kaderovereenkomst fractie FRUD en regering Djibouti '
Lees ook