Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Op zoek naar ingenieurs?

Atheneum Etterbeek smeedt in ASO nauwe banden met het hoger onderwijs en de bedrijfswereld

Wiskunde-(ingenieurs)wetenschappen betreedt nieuwe didactische paden

Vanaf 1 september 2009 kan je op het Koninklijk Atheneum Etterbeek (KAE) terecht voor een totaal nieuwe aanpak in de derde graad ASO. In de studierichting Wiskunde-(ingenieurs)wetenschappen (WiiR) wordt de vrije ruimte van 4 uur per week ingevuld met een technologische praktijkcomponent.

Patrick De Clercq, directeur van het KAE is tevreden met het bereikte programma: "WiiR is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen KAE, de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel. Het programma van WiiR onderscheidt zich van de al gekende richtingen Wetenschappen-wiskunde, Grieks-wiskunde, Latijn-wiskunde en Economie-wiskunde door het leren op de werkplek, door de vakdoorbrekende aanpak en de ervaringsgerichte didactiek."

Sophie Allein en Henk Foriers, leraren wiskunde en fysica én bezielers van dit project lichten met enthousiasme de aanpak en de doelstellingen toe. "Het technologisch practicum gaat door in de beter uitgeruste labo's van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en worden aangevuld met een aantal bedrijfsbezoeken. Het gaat wekelijks om vier lesuren (3 uren labo en 1 uur voorbereiding/nabespreking)"

KAE werkt samen met de volgende hogere opleidingen en bedrijven
- De opleiding Industrieel Ingenieur van de Erasmushogeschool Brussel ontvangt de leerlingen in volgende labo's: mechanica, composietmaterialen, elektronica en luchtvaarttechnologie.
- Aan de Vrije Universiteit Brussel werken de leerlingen aan kleine onderzoeken in de labo's architectuur, immunologie, elektrotechniek, stromingsmechanica, medische beeldvorming, sterrenkunde, robotica en fotonica.
- We kunnen ook op bezoek in Zelzate bij het R&D Centrum OCAS, een joint venture van ArcelorMittal en het Vlaams Gewest.
- Er zijn reeds concrete afspraken met bedrijven zoals het Toyota Research Center in Zaventem en ASCO in Zaventem

Met WiiR speelt de school in op de onderwijsvernieuwing en de noden van onze maatschappij. Doelstelling is namelijk:
- Met een activerende didactiek techniek introduceren in het algemeen secundair onderwijs.
- Jongeren aansporen om verder te studeren voor industrieel-, bio- of burgerlijk ingenieur.
- Meisjes in contact brengen en sensibiliseren voor techniek.
- Het werkplekleren (of leren op de werkvloer of op ervaring gebaseerd leren, stages ...) concretiseren.
- De aansluiting bij het hoger onderwijs en hoogtechnologische bedrijven bevorderen.

De studierichting Wiskunde-(ingenieurs)wetenschappen valt niet zomaar uit de lucht. Het atheneum startte tal van initiatieven om vanaf de eerste graad via techniekonderwijs de leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschappen en techniek:
- Het KAE is pilootschool in het kader van "TOS21" (Techniek Op School voor de 21ste eeuw).
- We deden ook heel wat ervaring op met het project "Robocup Junior" waarbij leerlingen uit het 2de jaar samen en onder (bege)leiding van leerlingen uit het 5de en 6de jaar wetenschappen-wiskunde robots programmeren. Eén van de robotjes kaapte zelfs de 2de prijs weg in deze wedstrijd.
- Leerlingen uit het 4de jaar namen deel aan het project "I love IT": Zij volgden workshops rond het ontwikkelen van intelligente kledingstukken, ontwierpen een broek die bij warm weer automatisch korter wordt en haalden meerdere malen de pers (zie HLN 14/05, ZoomTV 14/05, DS 19/05) .

De lessentabel

De leerlingen WiiR volgen 32 uur les:
Nederlands (4),
Engels (2),
Frans (3),
geschiedenis (2),
aardrijkskunde (1)
lichamelijke opvoeding (2),
levensbeschouwing (2),
van de volgende vakken wordt telkens 1 uur naar het technologisch practicum (TP) overgebracht: chemie (3 = 2+1TP),
wiskunde (7 = 6+1TP),
biologie (3 = 2+1TP),
fysica (3 = 2+1TP),
zo komen we aan: technologisch practicum (4)

Een project zoals dit is gebaseerd op samenwerking. Enkele van onze partners gaven aan wat zij in ons project zien:

"Het is een opportuniteit voor leerlingen en leerkrachten! Voor de leerlingen om vroeger in contact te komen met hoogtechnologische toepassingen en hierdoor bewuster een studiekeuze te kunnen maken. Voor de leerkrachten om een netwerk op te bouwen in de industrie en op die manier de lessen beter te kunnen afstemmen op de technologische vooruitgang in de bedrijven." Marijke De Meyer, business development unit ArcelorMittal

"Via dit project benut de school creatief haar beleidsruimte om innoverend onderwijs te organiseren. Ze speelt daarbij ook heel doordacht in op een maatschappelijke nood, m.n. het koppelen van techniek aan een sterke wetenschappelijke onderbouw. Leraren worden hier aangesproken op hun professionaliteit en krijgen een grote vrijheid om deze uitdaging waar te maken." Hilde De Meyer, pedagogische adviseur GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

"De Vrije Universiteit Brussel spant zich al jaren in om jongeren warm te maken voor wetenschap en techniek. We hebben inderdaad meer studenten nodig in de wetenschappen en de ingenieurswetenschappen, niet voor onszelf, maar omdat onze samenleving nood heeft aan meer wetenschappers, onderzoekers en ingenieurs." Paul De Knop, rector VUB

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kaetterbeek.be en bij Sophie Allein en Henk Foriers. Zij zijn de leraren wiskunde en fysica en bezielers van dit project

sophie.allein@gmail.com henk.foriers@skynet.be 0497/36.30.62 0496/61.21.58

Het Koninklijk Atheneum Etterbeek is een Nederlandstalige school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap binnen de Scholengroep Brussel. De school telt 698 leerlingen en 71 leerkrachten en biedt haast alle ASO-richtingen en de TSO-richting Toerisme aan. De school bereidt voor op hoger onderwijs. Wij hechten veel belang aan persoonlijkheidsvorming, aan de ontwikkeling van burgerzin en humanisme. Om dit doel te realiseren ondersteunt en participeert de school aan tal van projecten.

Patrick De Clercq Filip Giraldo Directeur Adjunct-directeur patrick.declercq@kaetterbeek.be filip.giraldo@kaetterbeek.be 0472/43.71.77 0477/78.87.54

Deel: ' KAE smeedt banden met hoger onderwijs en bedrijfswereld '


Lees ook