Ingezonden persbericht


Kalido Group biedt actueel beeld van wereldwijde activiteiten met KALIDO 7

Londen, Verenigd Koninkrijk, 29 mei 2002 - Kalido Group, wereldwijd leverancier van informatie-integratiesoftware, heeft versie 7 van KALIDO Dynamic Information Warehouse (KALIDO 7) geïntroduceerd. De nieuwe versie stelt bedrijven in staat om een actueel beeld te krijgen van alle wereldwijde bedrijfsinformatie tegen de achtergrond van de veranderingen in de markt. De informatie-integratiesoftware biedt hoogwaardige business modelling, nieuwe beheermogelijkheden voor referentiedata, op internet gebaseerde remote controle en uitgebreide ondersteuning van e-business-standaarden zoals J2EE, SOAP, .NET, XML en webdiensten.

Volgens IDC wordt de wereld gekenmerkt door continue verandering. "Het verkrijgen van data die correct, volledig, actueel en consistent is, wordt steeds gecompliceerder. Wil een bedrijf gebruik kunnen maken van een efficiënt en succesvol bedrijfsinformatie- en rapportagesysteem, dan is een eenduidig perspectief van de bedrijfsgegevens een voorwaarde. Zonder een overzicht van de totale activiteiten is het niet mogelijkheid om gedegen besluiten te nemen." (Bron: Information Integration in the Global Enterprise, Christina Steensboe.)

KALIDO 7 biedt een wereldwijd beeld van de prestaties van de onderneming door twee belangrijke informatie-integratiefuncties. De software biedt een flexibele datawarehouse-mogelijkheid die data uit operationele systemen integreert. De software beheert verder een master-set van definities van de operationele data (reference data management). Dankzij deze mogelijkheden is de software in staat een totaalbeeld te bieden van producten, klanten en organisaties zonder de noodzaak van standaardisatie op één codestructuur binnen het gehele bedrijf.

Met de nieuwe, hoogwaardige business modelling-tools biedt de KALIDO 7-software onbegrensde mogelijkheden voor het analyseren van operationele data. Dit biedt een veel gedetailleerder inzicht in complexe zakelijke modellen dan de standaard-analysetools, die beperkt worden door de beperkte mogelijkheden van OLAP (Online Analytical Processing).

Dankzij de makkelijk aanpasbare architectuur maakt KALIDO 7 het mogelijk om datastructuren even vaak te veranderen als bedrijfsstructuren, zonder de kostbare re-engineering die nodig is bij traditionele integratiepogingen. De onafhankelijke onderzoeksmodellen van de Kalido Group laten zien dat een KALIDO-implementatie in eerste instantie een besparing op menskracht oplevert van 35 procent. Verder wordt nog eens 55 procent bespaard op jaarlijkse onderhoudskosten in vergelijking met de kosten van een standaard warehouse-oplossing.

De nieuwe reference data management-functionaliteit van KALIDO 7 omvat mogelijkheden voor meerdere versies in combinatie met nieuwe beveiligings- en auditmechanismen. Dit betekent dat gebruikers nieuwe rapporten kunnen creëren op basis van de informatie die zij nodig hebben, zonder dat de gepubliceerde versie van de master-reference-data wordt aangetast. Verder voorziet een nieuwe 'future publication'-mogelijkheid in het aanbrengen van wijzigingen in reference datahiërarchieën voor de 'go live'-datum. Zo kan kostbare downtime, die normaal is bij andere integratiebenaderingen, worden vermeden.

Overige mogelijkheden van de KALIDO 7-software zijn op internet gebaseerd remote-beheer vanaf elke pc voor beter management en lagere kosten, en het gebruik van up-to-date standaarden waaronder SOAP, XML, J2EE, COM en .NET. Deze vergemakkelijken de wereldwijde toegang tot informatie. De oplossing kan overal ter wereld worden beheerd en dankzij de open standaarden kan zij eenvoudig worden uitgebreid of op maat gemaakt als bron van informatie voor andere applicaties, zoals webdiensten.

Chris Broe, Head of Information & Architecture Group van Unilever, zegt: "De mogelijkheden voor reference data management en data-modelling van KALIDO Dynamic Information Warehouse hebben ons enorm geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit en consistentie van informatie over merken, leverancier en klant. Wij zijn blij met de input die we met het oog op deze uitbreidingen mochten leveren. Wij verwachten dat deze uitbreidingen ons een nog gedetailleerder inzicht kunnen bieden in de internationale activiteiten van Unilever."

Cliff Longman, Chief Technology Officer van Kalido Ltd, zegt: "KALIDO 7 stelt bedrijven in staat om effectiever te opereren op de wereldmarkt door ze accurate, hoogwaardige managementinformatie te bieden waarmee de bedrijfsprestaties kunnen worden geoptimaliseerd. De KALIDO 7-oplossing biedt een gedetailleerd beeld van klanten, producten en leveranciers vanuit verschillende perspectieven. Dat leidt tot inzicht op detailniveau van de concrete wereld waarin het bedrijf actief is. Dit is een belangrijke stap vooruit op het gebied van corporate intelligence."

"Het beschikken over een consistent beeld van entiteiten zoals klanten en producten is voor wereldwijd actieve organisaties een kritische voorwaarde", zegt Henry Morris, Vice-President Applications & Information Access van onderzoekbureau IDC. "KALIDO Dynamic Information Warehouse versie 7 omvat belangrijke innovaties voor het beheer van deze referentiedata, waarbij de wijzigingen in versies bewaard blijven. Dit consistente beeld is niet alleen van belang als basis voor betere rapportages, maar ook voor het ontwikkelen van consistent beleid binnen operationele systemen."

Over Kalido Group of Companies
Kalido Group of Companies levert oplossingen voor informatie-integratie om ondernemingen te ondersteunen tijdens ingrijpende wijzigingen, zoals fusies, acquisities, reorganisaties en globalisering. De door Kalido ontwikkelde software voor de integratie van referentiedata en federated datawarehousing wordt in meer dan 90 landen toegepast door toonaangevende multinationals, zoals de Koninklijke/Shell Groep (Shell), Unilever en Philips.

Kalido en haar partnerbedrijven beschikken over een uitgebreid netwerk in de VS en Europa voor de levering van hun oplossingen, technische ondersteuning en advies- en trainingsdiensten. Kalido, oorspronkelijk opgericht door Shell, werkt nauw samen met grote system integrators zoals Accenture.

Meer informatie is te vinden op internet: www.kalido.com.

Deel: ' Kalido Group biedt actueel beeld van wereldwijde activiteiten met KA.. '
Lees ook