CDA

Kamer aanvaardt CDA motie voor haast met C 2000 in grensregios (080699)

Den Haag, 8 juni 1999

De Tweede Kamer heeft vanmiddag een motie van de CDA-er Rietkerk aangenomen waarin staat dat het project C 2000 bij voorrang in grensregios moet worden uitgevoerd.
C 2000 beoogt te komen tot een landelijk digitaal netwerk voor mobiele communicatie tussen politie, brandweer, ambulancediensten en Koninklijke Marechaussee. Momenteel loopt in de Amsterdamse regio een proef. Als de proef slaagt zal het netwerk worden uitgebreid naar andere regios.
Rietkerk vindt dat grensregios daarbij voorrang moeten krijgen. Dit netwerk kan de hulpverlening aanzienlijk verbeteren. Door een centrale meldkamer kan sneller en efficiënter worden opgetreden. Ook in het kader van de opsporing van grensoverschrijdende criminaliteit is het nieuwe mobiele communicatiesysteem van groot belang. Momenteel zijn er in Nederland ruim 100 verschillende systemen van hulpverleningsdiensten. Een groot nadeel daarvan is dat hulpverleners van verschillende diensten niet rechtstreeks met elkaar kunnen praten.

Bovendien hebben de netten geen landelijke dekking, bij het verlaten van een regio moet een nieuw kanaal worden gezocht. Grensoverschrijdende communicatie levert daardoor dus ook problemen op. C 2000 is gebaseerd op een Europese standaard. Met name in grensregios is onderlinge afstemming van levensbelang. Als iedere seconde telt, mogen landsgrenzen geen belemmering zijn. Voor de internationale veiligheid is grensoverschrijdende samenwerking in euregios noodzakelijk, vandaar mijn motie.

Woordvoerder: Theo Rietkerk, telefoon 070 - 3182575 Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans v.d. Vlies, telefoon 070 - 3182507.

Deel: ' Kamer aanvaardt CDA motie 'haast met C 2000 in grensregio' '
Lees ook