Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Den Haag 27 maart 2012- De grauwe gans en de kolgans worden niet vrij bejaagbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van Anja Hazekamp en blokkeerde hiermee het voornemen van staatssecretaris Bleker om de jacht op deze ganzensoorten te openen. Daarmee voorkomt de Partij voor de Dieren dat jagers vrij spel krijgen bij het doden van deze beschermde inheemse soorten.

Met de nieuwe wet natuur opent Bleker letterlijk het vuur op de grauwe gans en de kolgans. Volgens de huidige regels zijn vijf diersoorten vrij bejaagbaar: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. De staatssecretaris zou ook de ganzen vrij bejaagbaar willen maken. Het kabinet doet alsof het dan makkelijker en goedkoper wordt om de ganzen te beheren en schade te voorkomen, maar verzwijgt dat de jacht natuurlijke processen vooral verstoort en zeker niet reguleert. De beperking van de hobbyjacht waar dierenbeschermers jarenlang voor gestreden hebben, zou in één keer aan flarden worden geschoten.

De Partij voor de Dieren is tegen deze ganzenjacht, omdat afschieten van dieren geen enkele garantie biedt voor een afname van aantallen ganzen in de toekomst en evenmin voor minder schade aan landbouwgewassen. Uit onderzoek door gedragsbiologen is gebleken dat onwelkome gasten met relatief simpele methodes wel structureel uit bepaalde gebieden te weren zijn.

Anja Hazekamp: "Het afschieten van ganzen is een voorbeeld van kortzichtig beleid, want het lost niks op. Het bejaagbaar maken van de kolgans en de grauwe gans zou een enorme sprong terug in de tijd zijn. Jacht is zinloos, wreed en leidt niet tot minder schade. De regering mag de belangen van een select groepje hobbyisten dat het leuk vindt om op dieren te schieten niet laten prevaleren. Ik ben blij dat de kamer er vandaag een stokje voor heeft gestoken."

Staatssecretaris Bleker heeft zich bij herhaling uitgesproken voor het fors uitbreiden van het aantal bejaagbare soorten. Door deze motie aan te nemen heeft de Kamer hem op voorhand tot de orde geroepen. De motie werd gesteund door SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV.

Deel: ' Kamer Geen jacht op kolgans en grauwe gans '


Lees ook