GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 16 oktober 2001 17:32

Kamer houdt uitplaatsing NS-taakorganisaties aan

(16 oktober 2001)

GroenLinks heeft het initiatief genomen om, met steun van SGP en CDA, de uitplaatsing van de taakorganisaties (beheerders spoorwegen) uit het NS-concern voorlopig aan te houden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het wettelijk recht om met 30 Kamerleden om een wettelijke regeling voor de aandelenoverdracht te vragen.

GroenLinks is in principe voor een snelle uitplaatsing van de taakorganisaties uit de NS, en dus voor een infrastructuurbeheer los van de spoorvervoerders. Doch daartoe moet er echter wel een wettelijk kader zijn, opdat er duidelijkheid is over de positie en aansturing van deze taakorganisaties.

Dit wettelijk kader ontbreekt nog steeds, ondanks het herhaaldelijk verzoek van de Kamer. Ook vorig jaar stak de Kamer om dezelfde reden een stokje voor de uitplaatsing. GroenLinks wijt de vertraging van de uitplaatsing aan de minister.

Op 3 december behandelt de Kamer de spoorwegwet. Wat GroenLinks betreft kan de uitplaat-sing tot na deze Kamerbehandeling wachten. Tijdens die behandeling zal GroenLinks pleiten voor een publieke, door de politiek aangestuurde positie van de taakorganisaties, met overheidsverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur. GroenLinks ziet niets in de NV op afstand van de overheid die de minister wil creëren.

Femke Halsema

Deel: ' Kamer houdt uitplaatsing NS-taakorganisaties aan '
Lees ook