Tweede Kamer der Staten Generaal


25880000.009 brief min just inzake internationalisering en recht op de elektronsiche snelweg

Gemaakt: 2-3-2000 tijd: 12:20


1


25880 Wetgeving voor de elektronische snelweg

nr. 9 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 februari 2000

In de voortgangsreportage over het actieplan van de nota `Wetgeving voor de elektronische snelweg' is aan de Kamer is toegezegd dat in maart 2000 een notitie over de Nederlandse inzet en de samenhang tussen de verschillende activiteiten wordt toegezonden (Kamerstukken II 1998/99, 25 880, nr.8).

In de notitie `internationalisering en recht op de elektronische snelweg' zullen de ontwikkelingen van de belangrijkste internationale dossiers op het gebied van de elektronische snelweg besproken worden. De Katholieke Universiteit Brabant verricht een rechtsvergelijkend onderzoek in verschillende landen op basis van een aantal thema's dat in de nota `Wetgeving voor de elektronische snelweg' genoemd wordt. Op basis van dit onderzoek zullen conclusies getrokken worden over het draagvlak van de Nederlandse visie en vervolgens over de gewenste inzet van Nederland bij internationale onderhandelingen.

Om te zorgen voor een kwalitatief goede notitie waaraan verschillende departementen een bijdrage leveren lijkt het noodzakelijk de termijn met zes weken te verlengen. De notitie `Internationalisering en recht op de elektronische snelweg' zal in mei aan u toegezonden worden.

De Minister van Justitie

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamer internationalisering en recht elektronsiche snelweg '
Lees ook