FNV

FNV: Kamer moet wetsvoorstel arbeidstijden steunen

De FNV wil dat elke werknemer meer te zeggen krijgt over zijn werktijd. De vakcentrale steunt daarom, samen met het CNV en de Unie mhp, het initiatiefwetsvoorstel van Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (ChristenUnie) dat morgen in de Tweede Kamer wordt behandeld. Het wetsvoorstel moet de zeggenschap van de werknemers over arbeidstijden verbeteren. In een gezamenlijke brief roepen de drie vakcentrales de leden van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel te aanvaarden..

Het wetsvoorstel verplicht de werkgever bij het vaststellen van werktijden rekening te houden met de privé-situatie van de werknemer. Bussemaker en Van Dijke willen bij wet regelen dat werken op zondag, als dat niet uit de aard van de arbeid voortvloeit, alleen kan op basis van vrijwilligheid. Dezelfde regel geldt ook als een werknemer uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overwegingen een andere dag van de week als rustdag wil hebben.

Samen met het CNV en de Unie mhp ziet de FNV zeggenschap over werktijden als een kernthema in het maatschappelijk debat over de combinatie van werk en privé-leven. Tussen de zeggenschap van werknemers en werkgevers moet een redelijke balans zijn. In ieder geval moeten werknemers meer te vertellen krijgen over de arbeidstijden.

De FNV vindt het onbegrijpelijk dat veel werkgevers het belang niet zien van goede afspraken over werktijden. 'Werkgevers die dit belang niet zien, staan met hun rug naar de toekomst', aldus Kitty Roozemond, vice-voorzitter van de FNV.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Bianca Teeling: 06 20 44 86 76

N.B.

- Bij het debat op dinsdag 4 september zal Roozemond aanwezig zijn.
- De brief die door FNV, CNV en Unie mhp is gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer vindt u op www.fnv.nl/nieuws


03 sep 01 14:06

Deel: ' Kamer moet wetsvoorstel arbeidstijden steunen '
Lees ook