Ministerie van Binnenlandse Zaken


Rapport Geweldsmeldingen Politie 1996-1997 aan Tweede Kamer aangeboden

Over de periode 1996-1997 zijn door de Vrije Universiteit 1196 voorvallen van politieel geweldsgebruik onderzocht. Het onderzoek is gebaseerd op de meldingsformulieren van politieel geweldsgebruik die zijn ingestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bij drie kwart van de voorvallen gaat het om vuurwapengebruik. Daarnaast zijn er meldingen van fysiek geweld, gebruik van de wapenstok en inzet van de diensthond. Het geregistreerde geweld werd vooral gebruikt ter aanhouding van verdachten en in mindere mate uit noodweer. De helft van de gerichte schoten werd afgevuurd op rijdende autos. Er vielen in de periode 1996-1997 twee doden en 31 gewonden door politiekogels. Verder maakte de politie melding van 161 gewonde burgers als gevolg van bijvoorbeeld slaan met de wapenstok of bijten door de diensthond. In vier gevallen van politieel vuurwapengebruik werd strafrechtelijke vervolging ingesteld. Uit het onderzoek komt naar voren dat de registratie van politiegeweld kan worden verbeterd, dat de effectiviteit en proportionaliteit van het politieel vuurwapengebruik toeneemt en dat het aantal doden en gewonden door politiekogels geen stijgende tendens vertoont ten opzichte van de periode 1978-1995. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het rapport Geweldsmeldingen 1996-1997. Politieel vuurwapengebruik en letselzaken gerapporteerd door de Nederlandse politie in de periode 1996-1997 van het Centrum voor Politiewetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Het onderzoek is vandaag door de opdrachtgevers, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, aan de Tweede Kamer aangeboden. In de begeleidende brief schrijft minister Peper, mede namens minister Korthals, dat de bevindingen in het rapport grotendeels dezelfde zijn als die in het onderzoek Onder Schot, vuurwapengebruik van de politie in Nederland 1978-1995. De meeste aanbevelingen uit Onder Schot zijn of worden momenteel ter hand genomen. Verder schrijven de bewindspersonen tevreden te zijn over de constatering dat de effectiviteit en de proportionaliteit van het toegepaste politieel vuurwapengebruik is verbeterd. In de brief wordt aangekondigd dat naar verwachting op 1 juli een nieuw uniform meldingsformulier wordt ingevoerd. De
gegevensadministratie van politieel geweldsgebruik wordt zo verbeterd

Deel: ' Kamer ontvangt Rapport Geweldsmeldingen Politie 1996-1997 '
Lees ook