MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl MIN JUST: terugkeer afgestrafte pedoseksuelen in samenleving

Wijnand Stevens
070 370 6857

3882

04.01.00

KORTHALS: ZORGVULDIG OMGAAN MET INFORMATIEVOORZIENING OVER TERUGKEER

AFGESTRAFTE PEDOSEKSUELEN IN SAMENLEVING

Minister A.H. Korthals van Justitie wil gefaseerd beginnen met het informeren van instanties over de terugkeer van afgestrafte pedoseksuele zedendelinquenten in de samenleving. Spil in de informatievoorziening wordt het Openbaar Ministerie. Het OM heeft de bevoegdheid op basis van informatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen informatie te verstrekken aan politie, burgemeesters. Ook informeert zij desgewenst het slachtoffer. De informatieverstrekking beperkt zich in eerste instantie tot het vrijkomen van zware pedoseksuele zedendelinquenten aan het eind van hun straf. Als dit in de praktijk goed blijkt te functioneren, wil de minister de informatieverstrekking uitbreiden tot proefverloven en tot andere ernstige delicten zoals ernstige geweldscriminaliteit. Dat schrijft de minister in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Slachtoffer of nabestaanden worden alleen op de hoogte gebracht van de terugkeer van de pedoseksuele (ex) delinquent wanneer zij tevoren hebben aangegeven daarop prijs te stellen. Door hen te informeren kan worden voorkomen dat slachtoffers daders onverhoeds tegen komen. De te verstrekken informatie betreft alleen het feit van de vrijlating, niet het adres van de veroordeelde.

De minister heeft het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen gevraagd een plan uit te werken om de informatieverstrekking gefaseerd in te voeren. Daarbij zal worden gewerkt aan het aanpassen van privacyreglementen en de geautomatiseerde systemen van de betrokken instanties. In eerste instantie zal de informatie-uitwisseling handmatig plaatsvinden. De minister wil de Kamer later dit jaar op de hoogte brengen van de voortgang.

-----------

04 jan 00 10:24

Deel: ' Kamer terugkeer afgestrafte pedoseksuelen in samenleving '
Lees ook