Kamer verongelijkt over Rijkswaterstaat en recidive tbs'ers

DEN HAAG, 20030304 -- In week 9 kreeg minister De Boer van Verkeer en Waterstaat het zwaar te verduren. De Tweede Kamer legde de LPF-bewindsman maar liefst achtmaal het vuur aan de schenen met allerhande vragen over vervoer en infrastructuur. 'Hot' waren de financiële problemen bij Rijkswaterstaat, die aan het licht kwamen door een brief van topambtenaar Kohsiek van V&W. Over de investeringenstop die daarop volgde, wilden de Kamerleden Vendrik en Duyvendak (GroenLinks), Hofstra (VVD), Van Haersma Buma (CDA) en Dijsselbloem (PvdA) meer weten. Na deze pittige week eindigt de V&W-minister met een totaal van 96 vragen op de vijfde plaats in het PEX-klassement.

Ook de hogesnelheidslijn was onderwerp van gesprek, waardoor minister De Boer van Verkeer en Waterstaat zich moest verantwoorden over het mogelijk duurder worden van de HSL-tunnel en over de brandveiligheid van de supersnelle treinen. Tot slot wilde de Kamer het naadje van de kous weten over de kilometerheffing voor het bedrijfsleven, het openbaar vervoer in Limburg en de verhoging van boetes bij overbelading van vrachtwagens.

Minister Donner van Justitie moest eveneens flink aan de slag. De CDA'er kreeg onder meer vragen voorgeschoteld over de recidivecijfers bij tbs-veroordeelden. Vorige week bleek dat 32 van de 94 aanranders en verkrachters opnieuw de fout ingingen. 17 Van de 94 onderzochten werden gekarakteriseerd als psychopaat met een seksuele afwijking; 14 van hen (82 procent) vervielen in herhaling. Deze cijfers baarden de Kamer ernstige zorgen en de discussie over de effectiviteit van tbs en het al dan niet verplicht chemisch castreren van recidivisten kwam op gang. Met vijf vragen belandt Donner op nummer twee in het weekoverzicht.

Na het wekenlang rustig te hebben gehad, mocht bewindsman Hoogervorst van Financiën zich nu verheugen over vier Kamervragen. Als plaatsvervanger van voormalig minister Heinsbroek van Economische Zaken mocht hij nog zesmaal extra antwoord geven, wat hem met een totaal van tien vragen de topper van de week maakt. De Kamer vroeg de VVD'er onder andere het hemd van het lijf over de affaire bij Ahold, een JSF-ondersteuningscentrum in Nederland en het programma energiebesparing door innovatie.

Na een roerige week waarin allerlei onderwerpen aan bod kwamen, ziet het PEX-overzicht er als volgt uit: Donner van Justitie bezet met 141 vragen nog altijd de eerste plaats, Remkes van Binnenlandse Zaken volgt met 103 vragen en De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken eindigt op nummer 3 met 99 vragen. Helemaal onderaan de lijst bungelen Hoogervorst van Financiën (19 vragen) en premier Balkenende (23 vragen).

Na Amsterdam heeft Den Haag nu ook zijn eigen officiële exchange index. In de vorm van de Parlementaire Exchange Index (PEX Index)wordt wekelijks bijgehouden hoeveel officiële Kamervragen er gesteld worden en aan wie. Het aantal punten geeft een indicatie van de bedrijvigheid in het parlement dan wel van de onduidelijkheden in het beleid. Naast het weektotaal wordt ook per minister bijgehouden hoeveel vragen hij voorgeschoteld krijgt.

Deel: ' Kamer verongelijkt over Rijkswaterstaat en recidive tbs'ers '
Lees ook