Provincie Flevoland

Kamer zet licht op groen voor nieuwe opleidingen in Flevoland

De Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft zich deze week positief uitgesproken over drie aanvragen voor nieuwe beroepsopleidingen in Flevoland. De aanvragen maken deel uit van het Ontwerp Plan van Scholen 2002 2004 van staatssecretaris Adelmund. In dit plan staan twaalf nieuwe aanvragen voor nieuwe opleidingen in Nederland, waarvan drie in Flevoland. In alle drie gevallen gaat het om een nieuwe opleiding in het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO).

De Staatssecretaris vraagt de Tweede Kamer in het Ontwerp Plan van Scholen akkoord te gaan met de bekostiging van de VMBO-afdeling Transport & Logistiek van het Oostvaarderscollege in Almere en de VMBO-afdeling Elektrotechniek van het Berechja College te Urk waarmee formele erkenning wordt verworven voor het nautisch voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De derde aanvraag betreft een afdeling Landbouw en Natuurlijke Omgeving van het AOC Groenhorstcollege in Almere, waarmee voor het eerst agrarisch onderwijs in Almere kan worden aangeboden.

Daarnaast zijn via een andere procedure bovendien nog eens drie op Flevoland betrekking hebbende aanvragen goedgekeurd: een nevenvestiging van openbare scholengemeenschap De Meergronden uit Almere in Almere-Poort, een nevenvestiging van oecumenische scholengemeenschap Het Baken uit Almere in Almere-Poort en een nevenvestiging van reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt uit Kampen op Urk.

Nu de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft ingestemd met deze nieuwe onderwijsvoorzieningen in Flevoland, staat het licht op groen om het aanbod aan voortgezet onderwijs in Flevoland aanzienlijk uit te breiden. Dat is van groot belang voor de provincie Flevoland, omdat de snel groeiende bevolking van Flevoland behoefte heeft aan veelzijdige en voldoende opleidingsmogelijkheden. Vorig jaar nog werden de meeste aanvragen vanuit Flevoland afgewezen. De provincie Flevoland is verheugd dat het in samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen dit jaar wel is gelukt om de noodzakelijke impuls voor het onderwijs in Flevoland gehonoreerd te krijgen.

datum 20-09-01 Nummer 2001-098

Deel: ' Kamer zet licht op groen voor nieuwe opleidingen Flevoland '
Lees ook