Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over rapport productschap gesdetilleerde dranken

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-99787

28 april 1999

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over een rapport van Productschap voor Gedestilleerde Dranken (2989911030).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Kamerantwoorden over productschap gesdetilleerde dranken '
Lees ook