Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.622 vliegverbod voor kc-135 tankvliegtuigen
Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 15:20


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


15 februari 2000

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van de heer drs. F.C.G.M. Timmermans en mevrouw mr. N. Albayrak.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

Antwoorden op de vragen van de Tweede-Kamerleden Timmermans en Albayrak (beiden PvdA) over een vliegverbod voor KC-135 tankvliegtuigen (2990005280)


1. Ja.


2.3.4 Wat betreft mijn activiteiten in relatie tot de Amerikaanse overheid heb ik u onder meer geïnformeerd met mijn antwoorden op de vragen van de leden Timmermanns en Albayrak d.d. 6 juli 1999 en met mijn brief van 13 oktober 1999. In de informatie-uitwisseling met de Amerikanen is een vliegverbod mij nimmer bekend geworden. Naar aanleiding van de door u genoemde berichten heb ik mij op 19 januari jl. andermaal tot mijn Amerikaanse ambtgenoot gewend en hem schriftelijk gevraagd mij hiervan op de hoogte te stellen. Deze brief is ter informatie bijgevoegd.

Op basis van de zelfde argumentatie als eerder ben ik vooralsnog niet bereid om een vliegverbod voor tankervliegtuigen van het type KC-135 te bewerkstelligen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerantwoorden over vliegverbod voor KC-135 tankvliegtuigen '
Lees ook