Ministerie van Defensie


Kamervragen en antwoordenVervuiling van het voormalig Navo-depot in Coevorden

13-03-2000

Onderwerp
Antwoorden op vragen van Tweede-Kamerlid Harrewijn (Groen Links) over vervuiling van het voormalig Navo-depot in Coevorden.
Uw brief
18 februari 2000

Uw kenmerk
2990007130 Ons nummer
D 2000000908

Datum
13 maart 2000

Onder verwijzing naar bovenstaande brief bied ik u hierbij aan de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Harrewijn.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave.

Bijlage bij de brief van de Minister van Defensie d.d. 13 maart 2000 nr. D2000000908

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het artikel "Commotie in Coevorden over 'vervuiling' depot"?
Ja.

Vraag 2
Is u bekend welke activiteiten plaatsvinden op het voormalige NAVO-depot in Coevorden?
Ja.

Vraag 3
Is het waar dat de plotselinge bedrijvigheid op het voormalige NAVO-depot uitsluitend te maken
heeft met het inspecteren op asbest van teruggekeerde militaire voertuigen uit Kosovo?
Ja. Het materieel dat uit Kosovo is teruggekeerd, is verzameld in het voormalige NAVO-depot in Coevorden, teneinde een onderzoek te verrichten naar mogelijke restverontreiniging met asbest, dat plaatselijk van nature voorkomt in de bodem van Kosovo.
Vraag 4
Is het waar dat er in het verleden op het depot tanks met verarmd uranium hebben gestaan? Zo ja, kunt u garanderen dat deze schoonmaakactie niets te maken heeft met het in het verleden opgeslagen verarmd uranium?
In het verleden hebben inderdaad Amerikaanse gevechtstanks in depot gestaan waarin verarmd uranium is verwerkt. Dit uranium maakt deel uit van de bepantsering van die tanks. Het verarmd uranium is ingekapseld in staal. De radioactiviteit komt overeen met de normale kosmische straling. Er is derhalve geen sprake van risico's voor de gezondheid van personeel of omwonenden. Omdat er nimmer verarmd uranium opgeslagen is geweest, hebben de schoonmaakacties daar dan ook niets mee te maken; evenmin hebben de schoonmaakacties iets te maken met de in het verleden opgeslagen Amerikaanse tanks.

Vraag 5
Waarom is de bevolking niet geïnformeerd over genoemde activiteiten terwijl het depot sinds december vorig leeg staat?
Voorafgaand aan de in Coevorden ondernomen activiteiten, zijn lokale en provinciale autoriteiten geïnformeerd.

Vraag 6
Hoe beoordeelt u de zorg van de bevolking en milieugroeperingen dat deze bedrijvigheid te maken heeft met een vervuiling met verarmd uranium?
Ik deel de zorg van de bevolking en milieugroeperingen niet omdat er geen sprake is van verontreiniging met verarmd uranium, maar van een geringe mate van verontreiniging met asbest. Na talrijke metingen, waarvan de monsters zijn geanalyseerd in een gecertificeerd laboratorium door externe deskundigen is komen vast te staan dat geen emissies naar de lucht plaatsvinden. Derhalve zijn er op dit gebied geen gezondheidsrisico's noch voor het eigen personeel noch voor omwonenden.

Vraag 7
Kan volledige openheid gegeven worden, ook aan omwonenden, over de waargenomen activiteiten in het voormalige NAVO-depot? Ja.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamerantwoorden over voormalig Navo-depot in Coevorden '
Lees ook