Tweede Kamer der Staten Generaal

vrom0000.144 brief sts vrom inzake huisvesting justitiele diensten
Gemaakt: 2-3-2000 tijd: 9:35


1

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 februari 2000

Onderwerp:

Kamerbehandeling inzake het rapport "Huisvesting justitiële diensten"

,

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van mijn brief aan de Waarnemend Voorzitter van de Algemene Rekenkamer.

Het is een antwoord op zijn brief, die in copie eveneens aan u werd verzonden.

Met betrekking tot de inhoud, verwijs ik u kortheidshalve graag naar de brief zelf.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.W. Remkes

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerbehandeling rapport 'Huisvesting justitiële diensten' '
Lees ook