Tweede Kamer der Staten Generaal


26959000.002 brief min vw in zake de toekomst van de nationale luchtha ven

Gemaakt: 13-1-2000 tijd: 9:51


1


26959 Toekomst van de Nationale Luchthaven

nr. 2 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 januari 2000

Hierbij doe ik toekomen de toelichtende bijlagen, behorend bij de nota «Toekomst van de nationale luchthaven» die het kabinet op 17 december jongstleden heeft vastgesteld *).

,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamerbrief inzake de toekomst van de nationale luchthaven '
Lees ook