Kamerbrief onderzoeksrapport qatgebruik onder Somaliërs in Nederland

Brief van minister Leers (I&A), mede namens de ministers Schippers (VWS) en Opstelten (VenJ), aan de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport 'Qatgebruik onder Somaliërs in Nederland'. Minister Schippers zal het middel qat op lijst II van de Opiumwet plaatsen.

Bijlagen

Rapport 'Qatgebruik onder Somaliërs in Nederland'

Onderzoeksrapport van het Trimbos-instituut over de aard en omvang van qatgebruik van Somaliërs in Nederland. Ook is onderzocht ...

Rapport | 01-12-2011 | BZK, VWS, VenJ

https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/10/kamerbrief-onderzoeksrapport-qatgebruik-onder-somaliers-in-nederland.html

Deel: ' Kamerbrief onderzoeksrapport qatgebruik onder Somaliërs in Nederland '


Lees ook