Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over maatregelen ter verbetering financieel beheer binnenlands bestuur

Een publicatie bij het onderwerp Financiële verhoudingen
5 april 2000
Naar aanleiding van het rapport van de COR Rotterdam Eind maart 2000 heeft Minister van Boxtel de Tweede Kamer een notitie toegezegd waarin zou worden ingegaan op aandachtspunten voor het binnenlands bestuur als geheel. Dit naar aanleiding van het inmiddels door het gemeentebestuur van Rotterdam besproken en van een politieke beoordeling voorziene rapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) van de gemeenteraad van Rotterdam. Met deze brief geeft minister van BZK Klaas De Vries gevolg aan deze toezegging.
Het rapport van de commissie betreft de uitgaven van de leden van de colleges van burgemeester en wethouders in de periode 1986 tot en met 30 juni 1999. Naast conclusies en bevindingen bevat het rapport tevens voorstellen voor het aanbrengen van verbeteringen op een aantal punten in de sfeer van interne regelgeving, procedures, administratie, controle en uitvoering. De commissie doet aan de gemeenteraad aanbevelingen die als doel hebben de bestaande regels binnen de gemeente Rotterdam voor bestuurlijke uitgaven aan te scherpen, te verduidelijken en aan te vullen.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Kamerbrief over beter financieel beheer binnenlands bestuur '
Lees ook