Kamerbrief Schoolbreed taal- en rekenbeleid

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de vraag hoe zij schoolbreed taal- en rekenbeleid wil stimuleren. Zij komt hiermee een toezegging van 25 oktober 2011 na (Kamerstukken II, 31 332, nr. 17).
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de vraag hoe zij schoolbreed taal- en rekenbeleid wil stimuleren. Zij komt hiermee een toezegging van 25 oktober 2011 na (Kamerstukken II, 31 332, nr. 17). https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/30/kamerbrief-schoolbreed-taal--en-rekenbeleid.html

Deel: ' Kamerbrief Schoolbreed taal- en rekenbeleid '


Lees ook