Provincie Limburg

Kamercommissie bekijkt trace's ijzeren rijn


17/2000

Maastricht, 9 februari 2000

KAMERCOMMISSIE BEKIJKT TRACE'S IJZEREN RIJN

De Commissaris der Koningin in Limburg, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst en vervoersgedeputeerde ing. M.J.H. Vestjens begeleiden de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat vrijdag 11 februari 2000 tijdens haar oriëntatie op de problematiek van de IJzeren Rijn in Limburg.

De commissie bezoekt die dag de knelpunten in het tracé te Weert, Roermond en in de Meinweg (gemeente Roerdalen). Vervolgens bekijkt de commissie de mogelijke aanhaking van het tracé via de door het provinciaal bestuur van Limburg voorgestelde lijn via Venlo.

Deel: ' Kamercommissie bekijkt trace's IJzeren Rijn '
Lees ook