Nieuw-Vlaamse Alliantie


Kamercommissie wil ethische, sociale en ecologische criteria voor overheidsopdrachten (27/03/03)

De kamercommissie Financiën keurde gisteren unaniem een wetsvoorstel van N-VA-kamerlid Frieda Brepoels goed waardoor sociale, ethische en ecologische criteria in acht kunnen worden genomen bij de gunning van overheidsopdrachten. Oppositie én meerderheid keerden zich tegen het standpunt van minister Reynders die aandrong op een verwerping van het N-VA-voorstel.

Momenteel verbiedt de wet op de overheidsopdrachten voormelde criteria niet, maar ze worden ook niet expliciet vermeld. Hierdoor is de grootste verwarring ontstaan over de vraag of de criteria nu al dan niet mogen worden gehanteerd.

In november 2002 werd het Brussels stadsbestuur nog teruggefloten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat het fair trade-aspect expliciet werd opgenomen in de gunningcriteria voor de aankoop van bepaalde producten.

Brepoels wenst komaf te maken met de huidige onduidelijkheid door de sociale, ethische en ecologische criteria gewoonweg op te nemen in de wetgeving. Het Limburgs kamerlid weet zich gesteund door twee arresten van het Europees Hof van Justitie (2000 en 2002) waarin duidelijk wordt gesteld dat het gebruik van deze criteria bij de gunning van overheidsopdrachten niet in strijd is met de Europese regelgeving. Brepoels wijst er evenwel op dat ook Europa er goed aan zou doen de huidige ontwerprichtlijn aan te passen zodat ook de Europese reglementering expliciet de publieke overheden toelaat om in de aanbesteding rekening te houden met sociale, ecologische en ethische criteria bij aankoop van bvb. voedingsmiddelen (koffie, suiker..), bouwmaterialen of andere producten.

De N-VA rekent erop dat haar voorstel, dat al herhaaldelijk werd bepleit door de NGOs, nog voor de ontbinding van de Kamers wordt gestemd en goedgekeurd in de plenaire zitting.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, Kamerlid, fractievoorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Kamercommissie wil ethische, sociale en ecologische criteria voor ov.. '
Lees ook