VPRO

Kamerdebat geeist n.a.v. van asiel Koerdische dienstweigeraars

GroenLinks, D66 en SP willen Kamerdebat over
asiel Koerdisch-Turkse dienstweigeraars

Geheim ambtsbericht Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat Savas Cicek werd vermoord

De fracties van GroenLinks, D66 en SP in de Tweede Kamer willen een debat met staatssecretaris Kalsbeek van Justitie over de uitzetting van uitgeprocedeerde Koerdisch-Turkse dienstweigeraars, die in Nederland politiek asiel hebben aangevraagd. Dit zeggen hun woordvoerders in reactie op de openbaarmaking door het VPRO-radioprogramma Argos (radio 1, vrijdag 7 september 2001, 11.00 tot 12.00 uur) van het geheime ambtsbericht waarmee onlangs het onderzoek door Buitenlandse Zaken werd afgerond naar de dood van Savas Cicek. Belangrijkste conclusie van dit ambtsbericht is dat niet kan worden uitgesloten dat deze Koerdische dienstweigeraar is vermoord. Cicek was naar Nederland gevlucht en keerde, na afwijzing van zijn asielaanvraag, in april 1999 terug naar Turkije. Op 4 augustus 1999 kwam hij op een terrein van het Turkse leger door een geweerschot om het leven.

Eerder al werd er in de media, onder meer in Argos, getwijfeld over de lezing van de Turkse autoriteiten dat het bij de dood van Cicek zou gaan om zelfmoord. De conclusie van het ambtsbericht, dat dateert van 13 juni 2001, luidt nu: 'Gezien het bovenstaande kan de eerder genoemde Turkse conclusie dat de heer S. Cicek om het leven is gekomen door zelfmoord dezerzijds worden bevestigd noch tegengesproken.'

Op 8 december 1999 stelde toenmalig staatssecretaris Job Cohen in een brief aan de Kamer dat Cicek 'naar alle waarschijnlijkheid door zelfmoord om het leven is gekomen'. Mede met deze zinsnede motiveerde Cohen destijds zijn besluit dat de door hem eerder gelaste uitzettingsstop van Koerdisch-Turkse dienstweigeraars kon worden opgeheven. In de Kamer leidde dit in december 1999 tot een roerig debat. In het ambtsbericht van 13 juni 2001 wordt gewezen op lacunes in de officiële Turkse stukken 'inzake onder meer autopsie en ballistisch onderzoek'. Ook staat er: 'In samenhang hiermee dient te worden vermeld dat op het eerste gezicht de Turkse onderzoeksdocumenten hier en daar inconsistenties en discrepanties lijken te bevatten.'

Behalve Savas Cicek kwam in de zomer van 1999 ook nog een andere Koerdische dienstweigeraar, die vanuit Nederland teruggestuurd was naar Turkije, in het Turkse leger om het leven: Suleyman Aksoy. Het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken concludeerde dat het zou gaan om zelfmoord.

Die conclusie, zo benadrukte Cohen destijds in de Kamer, zou niet alleen zijn gebaseerd op het onderzoek door de Turkse autoriteiten, maar ook op Turkse mensenrechtenorganisaties. Een van die door de Nederlandse ambassade in Ankara geraadpleegde organisaties, de TIHV, verklaarde echter in januari 2000 in Argos het volstrekt oneens te zijn met de conclusie van Buitenlandse Zaken.

Cruciaal in het komende Kamerdebat zal de opstelling van de PvdA-fractie zijn. Woordvoerder Bert Middel zat in het buitenland en kon derhalve niet reageren op de Argos-uitzending. Maar in mei 2000 zei Middel in een NOVA-uitzending over het toen nog niet afgesloten onderzoek naar de dood van Cicek: 'Als nou blijkt dat we voor de gek gehouden zijn door de Turkse autoriteiten dan zullen we zeker het signaal afgeven in de richting van de Nederlandse regering: dit is niet pluis en hier moet echt iets gebeuren - zowel richting Turkije, maar ook hier in Nederland. Het is niet verantwoord om mensen terug te sturen.'

Jan Hoekema, woordvoerder asielbeleid van D66, noemt het 'merkwaardig' dat hij het ambtsbericht over de dood van Cicek via Argos in handen heeft gekregen en niet als Kamerlid vertrouwelijk ter inzage heeft gekregen van staatssecretaris Kalsbeek. Hij herhaalt zijn eerder gedane uitspraak: 'Bij twijfel niet inhalen.' Nu blijkt, na afronding van het officiële onderzoek, dat er stevige twijfels bestaan over de 'zelfmoord' van Cicek, kunnen Koerdische dienstweigeraars wat D66 betreft niet worden uitgezet naar Turkije, zegt Hoekema.

Ook Femke Halsema van GroenLinks vindt dat de uitzetting van Koerdisch-Turkse dienstweigeraars opnieuw moet worden opgeschort. Halsema noemt de manier waarop het onderzoek door Buitenlandse Zaken is uitgevoerd 'een schande'. Het heeft volgens haar veel te lang geduurd en het lijkt uitsluitend te zijn gebaseerd op het onderzoek van de Turkse autoriteiten. 'Ik zal aan de regering duidelijk maken dat ik de wijze waarop in deze zaak met de Kamer is omgegaan beneden elk peil vind.'

SP-Kamerlid Jan de Wit wil dat Justitie in dit soort gevallen de dossierstukken van de Turkse autoriteiten ter beoordeling voorlegt aan Nederlandse deskundigen, bijvoorbeeld van het gerechtelijk laboratorium. De Kamer moet dan kennis kunnen nemen van hun professionele oordeel. Nu zijn de Kamerleden, om zich een oordeel te kunnen vormen, in feite afhankelijk van de media. Ook De Wit vindt dat de uitzetting van Koerdisch-Turkse dienstweigeraars nu moet worden opgeschort.

Telefoon redactie Argos: 035 67 12 360 (eventueel VoiceMail inspreken)


07 sep 01 16:55

Deel: ' Kamerdebat geeist na asiel Koerdische dienstweigeraars '
Lees ook