Provincie Overijssel

Kamerleden bezoeken Overijssel

Kopse special over ontwerp-begrenzingsplan
De heer Lanning waarnemend burgemeester van Hardenberg

Zwolle, 21 april 1999

KAMERLEDEN BEZOEKEN OVERIJSSEL

Vrijdag 23 april 1999 brengt een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden alsmede de Europarlementariër

ir. J. Sonneveld, een werkbezoek aan Overijssel. De delegatie wordt vrijdagmorgen om 10.00 uur ontvangen in De Reggehof te Goor door Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx. In Goor wordt onder meer gesproken over de Noordtak van de Betuwelijn. Aansluitend vertrekt de delegatie per bus naar Oldenzaal. Tijdens de busrit geven vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Goor, Stad Delden, Hengelo en Oldenzaal hun visie op de Noordtak. In restaurant De Boerskotten in Oldenzaal bespreekt het provinciebestuur een aantal actuele zaken met de parlementariërs. Aan de orde komen onder meer de jeugdzorg, de gemeentelijke herindeling, de 5e nota ruimtelijke ordening en het tuinbouwgebied Koekoekspolder nabij IJsselmuiden. Het bezoek wordt afgesloten met een lunch.

Deel: ' Kamerleden bezoeken Overijssel '
Lees ook