Persbericht Milieudefensie

Uitnodiging voor de pers

Consensus en conflict in de milieupolitiek Tweede-Kamerleden en milieubeweging in debat over Groen Poldermodel

Amsterdam, 16 februari 1999 -- De Rode Hoed en Vereniging Milieudefensie organiseren een groot debat over het groene poldermodel op maandagavond 22 februari a.s.. Aan de hand van goede en slechte voorbeelden uit het verleden debatteren Tweede-Kamerleden van de vijf grootste partijen over de besluitvorming over milieu en ruimtelijke investeringen.

Kan een groen poldermodel helpen om tot betere besluiten met meer draagvlak te komen? Hoe moet de verhouding zijn tussen de onderhandelingen die gevoerd worden tussen de `milieupartners' en de rol van de politiek? Welke stappen moet de politiek zetten? Moet het groene poldermodel geinstitutionaliseerd worden in een `groene SER'? Na een uitdagende aftrap door Wijnand Duyvendak (Milieudefensie) debatteren hierover fractievoorzitters Ad Melkert (PvdA) en Paul Rosenmoller (GroenLinks) en de milieu-woordvoerders Jan-Hendrik Klein Molekamp (VVD), Peter van Wijmen (CDA) en Bert Bakker (D66).

Vervolgens discussieren de algemeen directeuren van de grote nationale natuur- en milieuorganisaties over hun rol. Namens wie of wat spreken zij eigenlijk aan de onderhandelingstafel? Kun je tegelijkertijd onderhandelen en actievoeren? Hierover debatteren onder andere Frans Evers (Natuurmonumenten), Wim Braakhekke (Wereldnatuurfonds), Ad van den Biggelaar (Natuur en Milieu) en Teo Wams (Milieudefensie).

Datum maandag 22 februari 1999
Tijd 20.00 - 22.15 uur
Plaats De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Aanleiding voor het debat is het boek van Milieudefensie en het Instituut voor Publiek en Politiek 'Het Groene Poldermodel: Consensus en conflict in de milieupolitiek' (redactie Wijnand Duyvendak, Ingrid Horstik, Bertram Zagema), dat deze avond gepresenteerd zal worden. Hierin geven dertig prominente en maatschappelijk actieve Nederlanders hun visie op de vaak hoog oplopende conflicten over milieu en economie.

###

Deel: ' Kamerleden en milieubeweging in debat over Groen Poldermodel '
Lees ook