Partij van de Arbeid

Met het oog op de toekomst
geplaatst door: Voorlichting Den Haag

Oct 9, 2001

Dinsdag 9 oktober waren de PvdA-kamerleden Duivesteijn, van Oven en van Heemst in Delft aanwezig bij een rondetafelgesprek. Zij gingen in gesprek met een aantal deskundigen en betrokkenen afkomstig uit de rechterlijke macht, de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering, het openbaar vervoer, bureau HALT en multiculturele organisaties. Er werd gesproken over het proces van opsporing, berechting, bestraffing en reclassering. Is deze zogenaamde strafketen effectief of juist niet?

Er zijn veel verontrustende berichten die doen geloven dat deze keten verstopt is geraakt. Waar zijn verbeteringen aan te brengen? Om de druk op deze keten te verlichten moeten ten eerste vooral oplossingen buiten die keten gezocht worden. Het openbaar bestuur kan daarin een belangrijke rol spelen. Oud burgemeester en korpsbeheerder Patijn: `Wanneer het openbaar bestuur preventief optreedt kan de strafketen verlicht worden. Criminaliteit kan ontstaan waar het bestuur haar taak verwaarloost. Het openbaar bestuur moet de regels handhaven maar laat de zaak liggen.' Ook wordt de druk voor een belangrijk deel veroorzaakt door mensen die thuishoren in de geestelijke gezondheidszorg maar door een gebrek aan bedden terechtkomen in justitiële inrichtingen. De roep om harder en strenger te straffen is te simplistisch Er is een andere benadering nodig, die sterk leunt op opvoeding en begeleiding.

Naast preventief optreden behoeft de samenwerking tussen enerzijds de onderdelen in de strafketen en anderzijds het algemeen openbaar bestuur ook verbetering. Er is te weinig regie wat betreft het volgen van bijvoorbeeld `straatrovertjes'. Door de anonimiteit van het stelsel worden ze vaak uit het oog verloren. Officier van Justitie Reerink: `Binnen dit anonieme systeem beloven de jongeren veel en gokken er vervolgens op dat hun handel en wandel verder niet gevolgd worden. Die jongens zijn ongelooflijk calculerend.' Wanneer officieren van justitie, in samenwerking met politie, reclassering en het onderwijs voor deze jongeren trajecten uitzetten, kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en kan de samenleving veel leed worden bespaard.

Daarnaast is meer centrale regie nodig waarin verschillende partners zoals politie, gemeenten, HALT, jeugdzorg samenwerken. Nu sterven waardevolle projecten vaak een vroege dood door vrijblijvendheid en krapte in budget.

Partij van de Arbeid

Deel: ' Kamerleden PvdA over effectiviteit strafketen '
Lees ook