Ingezonden persbericht


Den Haag, 16 juli 2001

Kamerlid Van Bommel naar protest tegen G8 top in Italië

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juli zal SP-Kamerlid Harry van Bommel deelnemen aan de internationale protesten tegen de G8 top in het Italiaanse Genua. Volgens Van Bommel is verbreding van de protestbeweging door deelname van parlementariërs van groot belang aangezien opinieleiders, waaronder ook premier Kok, proberen criticasters van de globalisering te marginaliseren en zelfs criminaliseren. Om die reden heeft het Kamerlid collega-woordvoerders van PvdA en GroenLinks opgeroepen eveneens deel te nemen aan het internationale protest.

De SP maakt al geruime tijd deel uit van de internationale beweging die felle kritiek heeft op de globalisering. Volgens de partij leidt de neoliberale politiek van de G8 tot grotere tegenstellingen in de wereld en tot verslechtering van de sociale omstandigheden in landen van de derde wereld. De partij stuurde daarom ruime delegaties naar eerdere bijeenkomsten in bijvoorbeeld Gotenburg en Praag. Ook de WTO-top in de woestijnstaat Qatar kan vermoedelijk een delegatie van de SP verwachten.

Van Bommel meent dat alles in het werk moet worden gesteld om de demonstraties vreedzaam te laten verlopen. "Bij eerdere demonstraties bleek steeds een kleine groep demonstranten in staat het beeld te bepalen. Een goede organisatie en verbreding van de beweging moet dat zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is grote deelname van NGO's en politici van onbesproken gedrag enorm belangrijk" aldus Van Bommel. Het Kamerlid vreest overigens dat er van de overmacht van 16.000 politiemensen en 2700 militairen een provocerende werking kan uitgaan: "In eigen land hebben we geleerd dat het verstandig is de sterke arm uit het zicht te houden om de spanning niet bij voorbaat tot een hoogtepunt te brengen. Ik hoop dat men in Italië net zo verstandig is maar acht dat gezien de enorme aantallen agenten en militairen uitgesloten. Het lijkt onontkoombaar dat Genua van een aardig stadje in een grote legerplaats verandert. Dat is vragen om problemen."

De SP heeft zich eerder scherp uitgesproken tegen het preventief oppakken of bestuurlijk ophouden van demonstranten. Ten tijde van de Eurotop in Amsterdam was Van Bommel gemeenteraadslid in de hoofdstad en bekritiseerde hij toenmalig burgemeester Patijn omdat hij gebruik maakte van het omstreden artikel 40 waarbij demonstranten werden aangemerkt als lid van een criminele organisatie. "Als lidlanden van de EU volgens plan betogers bij de grens aanhouden of hun paspoort innemen dan glijden we af naar het niveau van de politiestaat. Daar moet Nederland niet aan meedoen. Bij de Eurotop hebben we gezien dat ook rechtsgeleerden het misbruik van bevoegdheden door autoriteiten scherp veroordelen. We moeten ook nu niet toestaan dat het verzet tegen de globalisering op deze manier het zwijgen wordt opgelegd."

Deel: ' Kamerlid Van Bommel naar protest tegen G8 top in Italië '
Lees ook