Nieuws van de Socialistische PartijHarry van Bommel: `Maak een einde aan de verwarring over veiligheid Schiphol'


15-03-2000 Tweede-Kamerlid Harry van Bommel wil dat er snel een einde komt aan de verwarring over de veiligheid van Schiphol. Daarmee reageert hij op uitspraken die minister Netelenbos afgelopen maandag deed. De minister vertelde dat Schiphol 50 procent veiliger is dan tot dusverre was aangenomen. Maar zij kon niet uitleggen hoe groot de kans op een ongeval precies is en zij kon evenmin duidelijk maken of Schiphol het afgelopen decennium per saldo veiliger of onveiliger is geworden. De minister loopt met die uitspraken vooruit op de publicatie van een rapport met veiligheidsberekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Wanneer het rapport zal verschijnen is nog niet bekend.

Van Bommel: `De minister baseert zich op een conceptrapport waarvan de Tweede Kamer de inhoud nog niet kent. Dat maakt het lastig om de uitspraken te beoordelen. Ik geloof helemaal niet dat Schiphol 50 procent veiliger is geworden, maar ik kan dat zonder gegevens niet hard maken. De minister heeft haar informatievoorsprong op een weinig lovenswaardige wijze ingezet.'
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wil niet op de inhoud van het rapport ingaan, voordat de minister het rapport naar buiten heeft gebracht. Het NLR zegt dat ongevalsrisico's in de regel als lijnen van gelijke ongevalskansen op een landkaart worden aangegeven. Dat maakt het volgens het NLR moeilijk om exact aan te geven wat de kans op een ongeval is. Van Bommel: `Dat iets moeilijk is ontslaat de minister nog niet van de plicht om openheid van zaken te geven met heldere en duidelijke informatie.' Van Bommel heeft de minister gevraagd het rapport van het NLR zo spoedig mogelijk openbaar te maken. Bovendien vindt hij dat zij in het vervolg van de discussie over Schiphol niet meer met voorinformatie via de media naar buiten moet treden.

Deel: ' Kamerlid Van Bommel (SP) einde verwarring veilig Schiphol '
Lees ook