Kamermeerderheid voor stop op aanschaf JSF testtoestellen

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van GroenLinks om niet meer JSF-vliegtuigen te kopen dan de twee testtoestellen die nu al besteld zijn. In het gedoogakkoord staat al vastgelegd dat deze regeerperiode niet meer dan de twee testtoestellen worden aangeschaft. Maar minister Hillen gaf in het JSF debat vorige week aan zich niet vast te willen pinnen op deze afspraak.

Daarop diende Tweede Kamerlid Arjan El Fassed samen met de SP een motie in met de exacte tekst uit het regeerakkoord waarin staat opgetekend dat buiten de twee testtoestellen geen extra JSF-toestellen worden aangeschaft en ook geen verplichtingen worden aangegaan of afspraken worden gemaakt om een of meer JSF-toestellen aan te schaffen.

El Fassed: 'De minister zegt dat hij ruimte wil in deze regeerperiode om zich niet vast te pinnen op het aangaan van verplichtingen. Dat terwijl er duidelijk is afgesproken dat we niet meer dan de twee al reeds bestelde testtoestellen zullen kopen. Beter is om te stoppen met het alsmaar falende JSF project. De productie loopt steeds verder vertraging op, de toestellen worden steeds duurder en blijken vol met technische fouten te zitten. Als we ooit een opvolger van de F-16 nodig hebben, kunnen we beter een toestel van plank kopen. Dat is goedkoper en veiliger.'

Opmerkelijk is dat CDA en VVD de motie niet steunden en zich dus kennelijk niet aan hun eigen regeerakkoord wensen te houden.

De motie vindt u hier:

Nr. 283 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN JASPER VAN DIJK

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de bijlage van het regeer- en gedoogakkoord staat dat er, op het tweede testtoestel na, geen JSF-toestellen aangeschaft worden deze regeerperiode;

verzoekt de regering deze regeerperiode, buiten de twee testtoestellen geen extra JSF-toestellen aan te schaffen en ook geen verplichtingen aan te gaan of afspraken te maken om een of meer JSF-toestellen aan te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Deel: ' Kamermeerderheid voor stop op aanschaf JSF testtoestellen '
Lees ook