Milieudefensie


Persaankondiging gezamenlijke actie van de Alternatieve Konsumentenbond, Greenpeace, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu

Kamerquiz voor publiek en politiek: 'Genetische manipulatie, wat weet u er van?'

De Alternatieve Konsumentenbond, Greenpeace, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu testen in een kamerquiz de kennis van kamerleden en publiek over genetische gemanipuleerde voedselgewassen. De kamerquiz vind plaats voorafgaand aan het Algemeen Overleg van de vaste commissies voor LNV, VROM en VWS over dit onderwerp.

Wat:Kamerquiz over genetische manipulatie Datum: woensdag 30 juni 1999
Tijd: vanaf 13:00 uur
Waar: Plein, bij de ingang van het Tweede Kamergebouw

Woordvoerders van de grote partijen hebben toegezegd de vragen van de organisaties te beantwoorden. Daarnaast krijgen de kamerleden een gegarandeerd genetische manipulatie-vrije lunch aangeboden. De volgende kamerleden doen mee aan de quiz (onder voorbehoud): Thijs Udo (VVD); Pieter ter Veer (D66); Agnes van Ardenne (CDA); Remi Poppe (SP); Dick Stellingwerf (RPF) en Corrie Herman (Groenlinks).

Met de actie willen de deelnemende organisaties testen hoe het met de kennis over (de effecten van) genetische manipulatie van voedselgewassen is gesteld. Er is nog te weinig bekend over de effecten van genetische manipulatie op mens en milieu. De techniek is te risicovol om er op grote schaal mee te experimenteren.

De organisaties vragen om een volledig moratorium op genetische manipulatie van voedselgewassen. Zij gaan uit van het voorzorgprincipe, waarbij nieuwe toepassingen worden stopgezet totdat alle gevolgen in kaart zijn gebracht. Dit voorzorgsprincipe dient gerespecteerd te worden voordat genetisch gemanipuleerde voedselgewassen op het veld en in de winkel terecht komen.

Donderdag 24 juni besloten de Europese milieuministers tijdens de milieuraad in Luxemburg tot een 'pas op de plaats' voor het uitgeven van marktvergunningen voor nieuwe genetisch gemanipuleerde producten. De milieuorganisaties verwelkomen dit besluit en beschouwen dit als een eerste stap op weg naar een volledige moratorium: geen nieuwe vergunning voor markttoelating, geen vergunning voor proefvelden en een stop op de import van transgene maos en transgene soja.

###

Voor meer informatie over de kamerquiz: Milieudefensie persvoorlichting 020 - 5507333
Greenpeace persvoorlichting
020  5249588

Op verzoek kunnen wij u achtergrondinformatie faxen.

Noot voor foto-redacties:
Op het plein wordt een voedselkraam met veldgewassen en boodschappen neergezet, waarin de kamerleden plaatsnemen om de quizvragen te beantwoorden en hun gentechvrije lunch te nuttigen.

Deel: ' Kamerquiz 'Genetische manipulatie, wat weet u er van?' '
Lees ook