20043000.040 verslag parlementaire vergadering van de raad van europa Gemaakt: 13-1-2000 tijd: 9:20 RTF

Staten-Generaal 1/2Vergaderjaar 1999-2000 Nr. 15020 043 Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Nr. 40 Verslag van de zitting 1999 (vierde deel)

(vastgesteld 8 oktober 1999)

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft van 20 tot 24 september 1999 te Straatsburg vergaderd.

In plenaire zitting werd een aantal rapporten behandeld en werden de daarbij behorende aanbevelingen en resoluties aangenomen.

De delegatie 1) uit de beide kamers der Staten-Generaal vestigt de aandacht op de volgende onderwerpen 2).

A. Algemeen

1. Voortgangsrapport van het Bureau en het Permanent Comité

Rapport-Stepová, doc. 8502 en add.

Van Nederlandse zijde werd aan het debat deelgenomen door de heer Jurgens (PvdA)

2. Mededelingen van het Comité van Ministers, doc. 8495 en add. en doc. 8531. De heer Halldor Asgrimsson, Minister van Buitenlandse Zaken van IJsland en fungerend voorzitter van het Comité van Ministers presenteerde het rapport.

B. Politieke en Juridische Zaken, Migratie en Vluchtelingen

De crisis in Kosovo.

a. Zuid-Oost Europa en Kosovo Rapport-Bársony/Bloetzer, doc. 8533, aanbeveling 1422

Rapport-Akçali, doc. 8537

Rapport-Hegyi, doc. 8535,

Rapport-Martinez Casan, doc. 8540

b. De economische wederopbouw en vernieuwing in Zuid-Oost Europa na het conflict in Kosovo

Rapport-Kirilov/Obuljen, doc. 8503, aanbeveling 1423, order 554

Rapport-Ivanov, doc. 8538

Rapport-Goulet, doc. 8529

De evaluatie van de humanitaire situatie in de Federale Republiek

Joegoslavie, in het bijzonder in Kosovo en Montenegro

Rapport-Iwinski, doc. 8527, aanbeveling 1424

Deze rapporten werden gezamenlijk behandeld.

Het nakomen van verplichtingen door Slowakije

Rapport-Magnusson/Sinka, doc. 8496, aanbeveling 1419, resolutie 1196

3. Democratiën in Europa die met terrorisme worden geconfronteerd

Rapport-Lopez Henares, doc. 8507, aanbeveling 1426, order 555

Rapport-Stanoiu, doc. 8513

De heer Jurgens (PvdA) voerde hierbij het woord namens de Commissie voor Juridische aangelegenheden

De situatie in Oost Timor

Rapport-de Puig, doc. 8534, aanbeveling 1421

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

a. De nationale procedures voor de voordracht van candidaten

voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Rapport-Wohlwend, doc. 8505, aanbeveling 1429, order 558

Rapport-Aguiar, doc. 8525

b. De verkiezingen van de rechters van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Rapport-Kirkhill, doc. 8460, resolutie 1200

Respect voor internationaal humanitair recht in Europa

Rapport-Jurgens, doc. 8462, aanbeveling 1427, Order 556

Rapport- Jäätteenmäki, doc. 8510 en 8511, Order 557

Hierbij voerde de heer Jurgens (PvdA) het woord als rapporteur

De heer Cornelio Sommaruga, Voorzitter van het Internationale Rode Kruis voerde het woord in de vergadering.

7. Tot Hoge Commisaris voor de Rechten van de Mens werd gekozen de heer Alvaro Gil-Robles voor een periode van 6 jaar.

8. Extremistische partijen en bewegingen in Europa, een bedreiging voor de democratie.

Rapport-Gjellerod, doc. 8517

Dit rapport werd terugverwezen naar de Politieke commissie

C. Economische Zaken: Milieu en Ruimtelijke Ordening,

De OESO en de wereldeconomie

Rapport-Townend, doc. 8465, resolutie 1199

De heer Donald Johnston, Secretaris-Generaal van de OESO

legde een verklaring af.

De behoefte aan grotere economische samenwerking in het

Middellandsezeegebied

Rapport-Turini, doc. 8348, resolutie 1198

Rapport-Gonzalez Laxe, doc. 8356

3. Vrede, democratische stabiliteit en duurzame ontwikkeling in

de gebieden rond de Middellandse Zee en de Zwarte Zee: de rol van interparlementaire samenwerking

Rapport- Briane, doc. 8498, resolutie 1197

D. Sociale Zaken

De toekomst van de ouderen

Rapport-Hancock, doc. 8461, aanbeveling 1428

E. Cultuur en Onderwijs

UNESCO

Rapport-Vareli i Serra, doc. 8501, aanbeveling 1420

Rapport-Lotz, doc. 8530

Landbouw

Bio-technologie en intellectueel eigendom,

Rapport-Wodarg, doc. 8459, aanbeveling 1425

Voorts voerden in de plenaire Vergadering het woord:

- de heer Walter Schwimmer, Secretaris-Generaal van de Raad van Europa

- de heer Milo Djukanovic, President van Montenegro

- de heer Skender Gjinushi, Voorzitter van het Parlement van Albanië

De voorzitter van de delegatie,

Blaauw

De griffier van de delegatie,

Bellekom

Voor zoveel de Tweede Kamer betreft:

Vertegenwoordigers: Blaauw (VVD), Duivesteijn (PvdA), Timmermans (PvdA)

Plv. vertegenwoordigers: Cherribi (VVD), Leers (CDA), E. Terpstra (VVD), Valk (PvdA), Van 't Riet (D66), Verhagen (CDA)

Voor zoveel de Eerste Kamer betreft:

Vertewoordigers Dees (VVD), Eversdijk (CDA), Jurgens (PvdA), Van der Linden (CDA)

Plv. vertegenwoordiger: Zwerver (GroenLinks)

2) De in dit verslag genoemde documenten en overige stukken die betrekking hebben op deze plenaire vergadering zijn verkrijgbaar op de griffie interparlementaire betrekkingen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamerverslag parlementaire vergadering raad van Europa '
Lees ook