Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 februari 2003

Schriftelijke vragen van de leden Depla (PvdA), Atsma (CDA), Hofstra (VVD), De Ruiter (SP) en Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van VROM

1. Bent u op de hoogte van het artikel "Vinex-wijk duurder dan noodzakelijk" in De Volkskrant van maandag 24 februari 2003? 2. Wilt u het rapport "Concurrentiebevordering op
ontwikkelingslocaties", dat in opdracht van uw ministerie is uitgegeven door de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Steck-Groep en het bureau Overwater, per ommegaande openbaar maken?

Deel: ' Kamervraag over artikel 'Vinex-wijk duurder dan noodzakelijk' '
Lees ook