Tweede Kamer der Staten Generaal


2990009530

Vragen van het lid Reitsma (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over motorvoertuigen van 25 jaar en (Ingezonden 6 april 2000)


1

Is het waar dat de eigenaar van een auto of motor een maand voordat het bewuste voertuig 25 jaar wordt een aanvraag moet indienen om vrijgesteld te worden van motorrijtuigenbelasting?


2

Waarom worden aanvragen die eerder dan één maand voordat het voertuig
25 jaar wordt worden ingediend, niet in behandeling genomen, maar vernietigd?


3

Hoe werkt het kostbare systeem van registratie en waarom wordt de eigenaar van het bewuste voertuig niet automatische op de hoogte gebracht van de vrijstelling?


4

Waarom moet er ondanks de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting toch jaarlijks geschorst worden? Brengt een jaarlijkse schorsing geen onnodige jaarlijkse kosten met zich mee?


5

Bent u bereid een regeling te ontwikkelen opdat automatisch vanuit het systeem te Apeldoorn vrijstelling wordt verleend aan de eigenaar die een voertuig van 25 jaar en ouder bezit?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen belasting motorvoertuigen 25 jaar en ouder '
Lees ook