Tweede Kamer der Staten Generaal


2990006490

Vragen van de leden Koenders en Dijksma (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid van de Oegandese regering t.a.v. het Soedanese conflict en het wapenconflict in Congo. (Ingezonden 8 februari 2000)


1

Hoe beoordeelt u het beleid van de Oegandese regering t.a.v. het Soedanese conflict en het wapenconflict in Congo?


2

In hoeverre bent u van mening dat de machtsstrijd in Noord-Oeganda, die zich uitstrekt tot in Soedan, een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van de namens Nederland en Nederlandse organisaties hulpverleners?


3

Is het waar dat voor de periode tot 2003 voor sectorbeleid in Noord-Oeganda een bedrag van ruim 34 miljoen gulden is gereserveerd, dat via de centrale overheid zal worden verdeeld over zeven districten?


4

Welke voorzieningen zijn getroffen waar het gaat om de financiële verantwoording van de uit het beleid voortvloeiende projecten?


5

Is het waar dat de Europese Unie en de Wereldbank met soortgelijke programma's in het nabije verleden onoverkomenlijke problemen hebben gehad omdat, respectievelijk, het de districten ontbrak aan capaciteit om van fondsen gebruik te maken en het Northern Uganda Reconstruction Programme niet in staat was in voldoende mate financiële verantwoording af te leggen?


6

In hoeverre bent u ervan overtuigd dat, ondanks het in vraag 3 gestelde, het Nederlandse geld op effectieve wijze kan worden besteed en dat in voldoende mate financiële verantwoording kan worden afgelegd?


7

Is er sprake van een verschuiving van de tenuitvoerlegging van het sectorbeleid in Noord-Oeganda van lokale organisaties naar lokale overheden? Zo ja; in hoeverre bent u van mening dat, ten eerste, de onervaren lokale overheden zich in onvoldoende mate kunnen wapenen tegen een machtsstrijd rond de voorzieningen en, ten tweede, die verschuiving het risico met zich meedraagt dat de in de loop der jaren mede door Nederland bij die lokale organisaties opgebouwde expertise verloren gaat?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen beleid Oegandese regering t.a.v. Soedan / Congo '
Lees ook