CDA

Toetreding nieuwe taxis in Amsterdam (140200)

Den Haag, 14-2-2000

Schriftelijke vragen van het lid Stroeken (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat

1. Kent de Minister het artikel Taxiconcurrentie Amsterdam zal flink toenemen 1?

2. Is de Minister met de CDA-fractie van oordeel dat toetreding van veel nieuwe aanbieders van taxivervoer in Amsterdam de sanering van het vergunningenstelsel in Amsterdam belemmert?

3. Is de Minister met de CDA-fractie van oordeel dat de onrust onder de taxichauffeurs in Amsterdam verminderd kan worden door duidelijk te maken dat het capaciteitsbeleid gedurende de overgangsperiode nog bestaat en duidelijk te maken wat dat in de praktijk betekent?

4. Worden er gedurende de overgansperiode van twee jaar door de Minister nieuwe vergunningen afgegeven voor het verrichten van taxivervoer in Amsterdam? Zo ja, aan welke aantallen denkt de Minister?

5. Is Minister bereid om gedurende de overgangsperiode van twee jaar op grond van het capaciteitsbeleid nieuwe aanbieders van taxivervoer in Amsterdam te weren, om zo de sanering van het vergunningenstelsel beter mogelijk te maken? Is de Minister bereid om voor dit doel gebruik te maken van haar mogelijkheid de overgangsperiode met twee jaar te verlengen?

1 De Volkskrant 11-2-2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen CDA over toetreding nieuwe taxis in Amsterdam '
Lees ook