Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 juni 2002

VRAGEN VAN HET LID CRONE (PVDA) AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1. Kent u het bericht over de interesse die Shell zou hebben in de overname van RWE? (1)

2. Weet u of het bericht correct is? Zo ja, welke mededingingsaspecten dienen naar uw mening dan in ogenschouw te worden genomen?

3. Hoe groot acht u de kans dat door verticale samenwerking in de energieketen er sprake kan zijn van ongewenst strategisch gedrag door spelers uit die keten? Kunt u uw antwoord uitvoerig toelichten?

4. In hoeverre kan verticale concentratie van spelers op de Europese energiemarkt het "level playing field" voor energie op de interne markt verstoren? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de Nederlandse energiebedrijven? En voor de verbruikers van energie?

5. Deelt u de bezorgdheid over grote machtsconcentraties op energiegebied binnen de Europese Unie? Zo ja, acht u het Europees toezicht voldoende uitgerust om grote overnames, zoals mogelijk de overname van RWE door Shell, te kunnen verbieden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

(1) De Volkskrant, 17 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen Crone (pvda) over overname van RWE '
Lees ook