D66 Nieuws


Schriftelijke vragen van Boris Dittrich over het doorberekenen van politiekosten aan plegers van een strafbaar feit

18 januari 1999

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over het in rekening brengen van politiekosten aan plegers van een strafbaar feit. Dit naar aanleiding van een bericht in BN/De Stem , waarin melding wordt gemaakt van een verzonnen ontvoering. De politie heeft meer dan 80 manuren in deze zaak gestoken en wil nu de gemaakte kosten op de pleger van dit strafbare feit verhalen.
De woordvoerder Justitie van de Tweede Kamerfractie van D66, Boris Dittrich, wil van de Ministers weten hoe zij staan tegenover het in rekening brengen van dergelijke kosten en welk beleid zij gaan voeren ten aanzien van dit soort declaraties.
Omdat het al wel voorkomt dat de brandweer en de GGD dergelijke kosten
- op wettelijke gronden - kunnen declareren, wil D66 van de Ministers weten of een wettelijke grondslag voor het declareren van politiekosten eveneens wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Tenslotte wil D66 van de Ministers weten hoe zij staan tegenover het betalen van de proceskosten aan de Staat door veroordeelden van een strafbaar feit.
Wat D66 betreft zou het redelijk zijn wanneer kosten van een valse aangifte worden doorberekend aan de pleger van een strafbaar feit. Het gaat hier immers om doelbewuste misleiding van de politie. D66 plaatst echter grote vraagtekens bij het doorberekenen van kosten die worden gemaakt door de politie bij bijvoorbeeld inbraken. D66 acht een principiële discussie met de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken wenselijk om beleid te formuleren ten aanzien van deze ontwikkelingen.

Deel: ' Kamervragen D66 over betalen politiekosten misdadigers '
Lees ook