Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCFEZ/2002/685
datum
14-06-2002

onderwerp
kamervragen Financiële Verantwoording 2001 LNV en DGF

bijlagen
4

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die door uw commissie zijn gesteld over:

* de Financiële Verantwoording van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het jaar 2001 (28 380, nr. 32), * de Financiële Verantwoording van het Diergezondheidsfonds over het jaar 2001 (28 380 F),
* rapport van de Algemene Rekenkamer bij de financiële verantwoording 2001 van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Diergezondheidsfonds (28 380, nr. 34), * wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 2001 (Slotwet) (28 406).

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlagen:
Financiële Verantwoording van het Ministerie (PDF-formaat, 167 Kb)
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02193.htm . Financiële Verantwoording van het Diergezondheidsfonds (PDF-formaat, 37 Kb)
Rapport van de Algemene Rekenkamer (PDF-formaat, 49 Kb) Wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten (PDF-formaat, 31 Kb)


---

Deel: ' Kamervragen Financiële Verantwoording 2001 LNV en DGF '
Lees ook