Tweede Kamer der Staten Generaal


2990009510

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van het Rode Kruis symbool bij militaire (Ingezonden 6 april 2000)


1

Is het waar dat u beschikt over het ICR-onderzoeksrapport naar de toedracht van de bevrijdingsactie op 9 mei 1996 in West Papua 1)? Zo ja, bent u bereid dit aan de Kamer te doen toekomen?


2

Is het waar dat de heer Obuchowicz in het kader van voornoemd onderzoek Nederland heeft benaderd en dat hem medewerking aan het onderzoek is geweigerd? Zo ja, wie of welke Nederlandse autoriteit is door de heer Obuchowicz benaderd en waarom is de gevraagde medewerking geweigerd?


3

Gelooft u de conclusie van het ICRC-onderzoek dat een witte helikopter is gebruikt bij de militaire actie op 9 mei en dat westerse adviseurs bij de voorstellingen van de actie betrokken waren? 1)


4

Deelt u de mening van ICRC-directeur Grossrieder dat het gebruik van een witte helikopter om de plaatselijke bevolking te misleiden een ernstige schending van het internationaal recht betekent? 2)


5

Deelt u de ICRC-conclusie dat alleen een serieus en diepgaand onderzoek door de betrokken overheden duidelijkheid kan geven over de identiteit van de westerse militairen aan boord van de witte helikopter Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid aan een dergelijk onderzoek medewerking te verlenen?


6

Bent u bereid de verslagen van de communicatie tussen het ministerie, ambassadeur Brouwer en attaché? De mars over de gijzelingsactie, desnoods vertrouwelijk, aan de Kamer toe te zenden? Zo nee, waarom niet?

`Summary and conclusions of the investigation into the events of 9 may
1996 in Western Papua, entrusted by the ICRC to an outside consultant', ICRC Genève, 15 maart 2000.

«TNI accused of abusing Red Cross emblem' (Jakarta Post, 15 maart
2000) en «Lured to death by fake Red Cross' (Sydney Morning Herard, 15 maart 2000)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen gebruik Rode Kruis symbool bij militaire actie '
Lees ook