Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 24 maart 2000

Gemaakt: 24-3-2000 tijd: 13:55

Vragen van de leden van der Steenhoven (GroenLinks) en Ravestein (D66) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over dubbelwandige tanks. (Ingezonden 24 maart 2000)


1

Heeft u kennis genomen van de mailbrief van Nieuwsblad Transport van
20 maart jl. «Netelenbos tegen verplichting dubbelwandige tankers»?
Bent u inderdaad van plan u in transportraad te verzetten tegen een verplichting op dubbelwandige tankers, en wel vanwege economische motieven?

Zo ja, waarom heeft u zich niet in dergelijke expliciete bewoordingen uitgelaten middels de geannoteerde agenda of in de transportraadsvergadering met de vaste kamercommissie?


2

Bent u op de hoogte van het feit dat in de VS voor de kusten van diverse staten een uitfaseringsregeling van zeeschepen met enkelwandige tankers verplicht is, strenger dan in de rest van de wereld? Om welke reden meent u dat de Europese Unie soepeler regels dient te handhaven rond dubbelwandigheid van tankers dan de VS?


3

Is het waar dat uw ambtenaren op de IMO conferentie van 6-13 maart
2000 hebben verklaard dat Nederland niets onderneemt op het gebied van dubbelwandige tankers buiten de IMO om? Zo ja, waarom?

4

Bent u bereid om in de komende transportraad te werken aan een gezamenlijk EU-standpunt voor in de Maritime Safety Committee van de IMO van aanstaande mei, met het doel in IMO-verband te komen tot een eis voor dubbelwandige tankers?


5

Bent u bereid om tot voorstellen in de EU te komen voor verplichting tot dubbelwandigheid en een effectieve handhaving hiervan, indien in de Maritime Safety Committee van de IMP van aanstaande mei geen concrete afspraken worden gemaakt?


6

Bent u bereid om u in de aanstaande transportraad positief op te stellen ten aanzien van suggesties om de zeescheepvaart veiliger te maken middels dubbelwandige tankers? bent u bereid aan te dringen op een goede handhaving van de EU en IMO-regelgeving?


7

Bent u bereid om in het verslag van de transportraad exact duidelijk te maken op welke wijze u een standpunt heeft ingenomen rond de eis voor dubbelwandige tankers?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen GroenLinks en D66 over dubbelwandige tanks '
Lees ook