GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 19 juli 2001 13:16

De Nederlandse Spoorwegen

(19 juli 2001)

Aanvullende vragen van het lid van der Steenhoven aan de minister van Verkeer en Waterstaat

1) Kloppen de berichten over uw brief omtrent een andere aansturing van de NS?

2) Klopt het dat u de verkeersleiding niet uit het NS concern wilt halen en bij NS-Reizigers wilt plaatsen?

3) Bent u van mening dat bij de dagelijkse toewijzing van de capaciteit, in ieder geval op de trajecten en knooppunten waar meerdere vervoerders (als Noordned, Raillion, internationaal vervoer, en Synthus) van dezelfde sporen gebruik maken, een onafhankelijke verkeersleiding noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u van mening dat, waar NS-verkeersleiding de vertragingen registreert, dit alleen objectief kan plaatsvinden indien deze afdeling buiten de organisatie van de vervoerder staat? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u nog steeds de conclusie van de Algemene Rekenkamer (Toezicht op het spoor, Algemene Rekenkamer 23 juni 1999) omtrent de gewenste positie van de taakorganisaties: onafhankelijk van de vervoerder, met een duidelijk toezicht- en sturingskader vanuit het ministerie? Zo nee, waarom niet?

6) Op welke wijze gaat u de zojuist aangenomen motie van der Steenhoven 27400 XII nr 6 uitvoeren die, verwijzend naar de conclusies van de Algemene Rekenkamer, verzoekt uit te blijven gaan van een uitplaatsing van de taakorganisaties uit het NS-concern?

Deel: ' Kamervragen GroenLinks over de Nederlandse Spoorwegen '
Lees ook