Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 24 maart 2000

Gemaakt: 24-3-2000 tijd: 13:55

Vragen van het lid Rosenmöller (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over berekening van de geluidsoverlast rond Schiphol. (Ingezonden 24 maart 2000)


1

Is het navolgende citaat: «De m.e.r.-commissie gaat er van uit dat de grens verlaagd moet worden 65 decibel. Dat doen we niet. We hebben ze niet gevraagd om de wet te veranderen»? 1) een correcte weergaven van uw reactie op de kritiek van de commisie m.e.r.?


2

Bent u op de hoogte van het feit dat de commissie m.e.r. niet anders doet dan de verslechtering van het milieu weergeven, die feitelijk optreedt (als ook geluidsoverlast onder de 65 decibel wordt meegeteld)?


3

Bent u zich ervan bewust dat de commissie in 't Veld in januari 1998 met betrekking tot de wijziging van de aanwijzing adviseerde om de zogenaamde 65 decibel afkap te verlagen en dat ook de Raad van State op 28 juli 1998, de validiteit van de afkap bekritiseerde?


4

Waarom wijkt u af van voormeld advies van de commissie in 't Veld, voormelde uitspraak van de Raad van State en nu ook van de kritiek van de commissie m.e.r. rond de 65 dB (A) afkap?


5

Bent u bereid om de kritiek op de ontwerp-aanwijzing van de commissie m.e.r. ter harte te nemen en bij uw besluit de aanwijzing zodanig aan te passen dat ook het aantal zeer geluidsbelaste woningen afneemt (conform het win-win uitgangspunt van de commissie in «t Veld), ook in het geval dat geluidsoverlast onder 65 decibel wordt meegeteld?

Nieuwsblad Transport, 18 maart jl. «Veiligheidsnormen Schiphol jarenlang verkeerd berekend».

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen GroenLinks over geluidsoverlast rond Schiphol '
Lees ook