GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 20 september 2001 09:59

Islamitisch radicalisme

(20 september 2001)

Vragen van het leden Harrewijn, Karimi en Pitstra (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een notitie over islamitisch radicalisme.

1.
Waar doelde minister van Aartsen op toen hij voor het televisieprogramma NOVA sprak over notities aangaande terrorisme en islamitisch radicalisme, waarvan er een verschenen zou zijn en een ander in verbeterde versie in oktober a.s. zou verschijnen? (NOVA 18 september 2001)

2.
Doelde de minister daarbij op de notitie "islamitisch radicalisme in het Midden-Oosten en Centraal-Azië en de mogelijke gevolgen voor Europa en Nederland", waarover sprake is in de brochure "Terrorisme in Nederland" van de BVD? (Uitgave ministerie BZK, april 2001, voetnoot op pagina 19)

3.
Klopt het dat genoemde notitie over terrorisme in verband met islamitisch radicalisme nooit verschenen is, ook al vermeldt de voetnoot in de BVD notitie, dat die in het voorjaar van 2001 naar de Kamer is gestuurd?

4.
Als genoemde notitie niet naar de Kamer is gezonden, waarom gebeurde dat niet? Was er al wel een concept? Wat was daar mis mee? Waren er vooral bezwaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen publicatie, gezien het feit dat de BVD ervan uit leek te gaan dat publicatie op handen was? Waarom deze voetnoot?

5.
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze notitie naar de Kamer gezonden wordt?

6.
Is de regering voornemens de publicatie van deze of een andere notitie over dit onderwerp te bespoedigen ten behoeve van de discussie over de analyse van terrorisme en over maatregelen op veiligheidsgebied?

7.
Kan de regering deze vragen, met het oog op de actualiteit, met spoed beantwoorden?

Deel: ' Kamervragen GroenLinks over islamitisch radicalisme '
Lees ook