GroenLinks


Hugo van der Steenhoven stelt vragen over Lovers

Het Tweede Kamerlid Hugo van der Steenhoven heeft op 2 juni de volgende vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat over Lovers.

Heeft u kennis genomen van het bericht dat NS treinen aanbiedt op het Lovers-traject Hilversum?

Onderkent u het belang voor de reiziger en de gemeente Hilversum van uitbreiding van de treindienst Utrecht - Hilversum?

Onderschrijft u de constatering dat hierop geen uitzicht bestaat zolang de patstelling voorduurt dat Lovers Rail geen gebruik maakt van haar recht een treindienst op dit traject te exploiteren en NS vanwege de gelijkheid van een Lovers-dienst op dit traject niet tot uitbreiding van haar dienstregeling wil overgaan?

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over het niet-gebruiken van de vergunning voor het traject Utrecht-Hilversum door Lovers Rail?

Heeft Lovers Rail inmiddels -zoals toegezegd -aan RailNed laten weten of zij in de jaardienstregelingsperiode 1999-2000 gebruik zal maken van de haar bij vergunning geboden mogelijkheid om een treindienst Utrecht-Hilversum te exploiteren?

Deelt u de mening dat indien Lovers tot op dit moment in gebreke is gebleven om de toegezegde duidelijkheid te verschaffen over de treindienst Hilversum - Utrecht, dit voldoende grond geeft om de aan Lovers toegewezen capaciteit in te trekken aangezien er inmiddels drie maanden verstreken zijn en er een andere spoorwegonderneming gehinderd wordt (dit conform uw antwoorden op eerdere vragen?). Zo ja, bent u bereid er bij RailNed op aan te dringen dit op zo kort mogelijke termijn te doen?

Bent u bereid om - indien het juridisch op dit moment toch nog niet mogelijk is de toegewezen capaciteit in te trekken er op toe te zien dat RailNed dit onmiddellijk doet op het moment dat hiertoe wel de mogelijkheid bestaat? Deelt u de mening dat dit in ieder geval mogelijk is drie maanden na het ingaan van de
jaardienstregelingsperiode 1999?

Deel: ' Kamervragen GroenLinks over Lovers '
Lees ook