GroenLinks


Vragen over orgaandonaties

Onderstaande vragen stelde kamerlid Corrie Hermann (GroenLinks) aan de minister van VWS, dd. 5 maart 1999

1. Zijn de berichten juist dat duizenden mensen die hebben doorgegeven dat ze geen orgaandonor willen zijn, toch een brief hebben ontvangen dat zij als donor in het register zijn opgenomen?


2. Hoe is het mogelijk dat deze fout is opgetreden? Hoeveel mensen hebben een foutieve bevestiging ontvangen?


3. Welke waarborgen zijn er dat dergelijke en andere fouten niet kunnen leiden tot een orgaandonatie door mensen die daaraan niet mee willen werken?


4. Deelt u de mening dat dergelijke fouten funest zijn voor het vertrouwen van burgers in een zorgvuldige en foutloze uitvoering registratie van dergelijke zeer belangrijke gegevens en dat hiermee een succesvolle werving van orgaandonoren vrijwel een onmogelijke opgave wordt?


5. Welke waarborgen zijn er thans om een zorgvuldige en foutloze verwerking van de gegevens met betrekking tot de donorregistratie te verzekeren? Uit de gemaakte fouten blijkt dat deze waarborgen onvoldoende zijn. Welke maatregelen gaat u nemen om herhaling te voorkomen?


6. Welke maatregelen gaat u nemen om het vertrouwen van burgers in de donorregistratie te herstellen? Wat gebeurt er in de richting van de burgers die een foute bevestiging hebben ontvangen?


7. De verwerking van de gegevens is uitbesteed aan een particulier bedrijf. Waarom is gekozen voor uitvoering door een commerciële onderneming? Waarom draagt de overheid niet zelf zorg voor de verwerking en het beheer van dergelijke kwetsbare gegevens? Is de bescherming van de gegevens van donoren en een zorgvuldige verwerking wel te garanderen bij uitvoering door een particulier bedrijf? Zo ja, welke waarborgen zijn hiervoor ingebouwd?


8. Zijn de gemaakte fouten voor u reden om de uitvoering van de registratie dor betreffend bedrijf ter discussie te stellen? Zo nee, waarom niet?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen GroenLinks over orgaandonaties '
Lees ook