GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 18 maart 2003 13:19 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Werving Zuid-Afrikaanse artsen

(18 maart 2003)

Kamervraag
Vragen van het lid Tonkens (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dd 18 maart 2003.

1. Hebt u kennis genomen van de oproep van de Zuid-Afrikaanse regering aan de Nederlandse politiek in het TV-programma Nova van vrijdag 14 maart jl. om het werven van Zuid-Afrikaanse artsen in Nederland te stoppen? 2. Bent u van plan om aan deze oproep gehoor te geven? 3. Deelt u de constatering dat u eerder hebt toegezegd aan een dergelijke oproep gehoor te geven, namelijk in uw brief van 13 januari 2003 waarin u stelt dat 'als de Zuid-Afrkaanse regering een dringend beroep op de instellingen in de Nederlandse gezondheidszorg doet om de actieve werving te stoppen, dan zou ik die oproep kunnen ondersteunen'? 4. Bent u bereid om het stoppen van de werving van Zuid-Afrikaanse artsen op korte termijn bij wet te regelen? 5. In uw brief van 13 januari 2003 stelt u ook, dat in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) een bepaling kan worden opgenomen op basis waarvan het CWI een tewerkstellingsvergunning kan weigeren. Bent u van plan daartoe zelf actie te ondernemen? 6. Deelt u de constatering dat dit geen maatregel is die werving stopt, maar alleen een maatregel die dat mogelijk maakt? U legt de beslissing nu bij het CWI: die mag daarmee dan een vergunning weigeren. Acht u het niet meer in overeenstemming met uw uitspraak van 13 januari om zelf te beslissen dat vergunningen niet gegeven moeten worden?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kamervragen Groenlinks over Werving Zuid-Afrikaanse artsen '
Lees ook