Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 22 februari 2000

Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 15:15


2990007380

Vragen van de leden Leers en Van den Akker (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken over de Affaire Vitesse-NUON. (Ingezonden 22 februari 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van de problemen tussen NUON en Vitesse?


2

Welke bedragen heeft NUON, als 100% overheidsbedrijf naast de sponsoring van de voetbalclub Vitesse, gestoken in de exploitatie van het Gelredome en de exploitatie van de club?


3

Wat is afkoopsom die betaald wordt aan de oud-voorzitter van de club? Waar wordt deze uit betaald?


4

In welke relatie staat de exploitatie van het station tot de `core business van dit bedrijf namelijk het leveren van de openbare nutsvoorzieningen gas, water en electriciteit? Hoe verhoudt dit zich tot hetgeen bepaald is in de Wet Energie-distributie?


5

Acht u het Rijk betrokken nu het hier gaat om gemeenschapsgeld uit de verkoop van gas, water en electriciteit? Zo ja, op welke wijze gaat u die betrokkenheid invullen? Zo nee, waarom niet?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over affaire Vitesse-NUON '
Lees ook