Partij van de Arbeid

Den Haag, 28 september 2001

Vragen van de leden Noorman-den Uyl ,Depla en Dijsselbloem (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Is het U bekend dat door de gesplitste uitbetaling van AOW/ANW en het aanvullend pensioen van het ABP sommige mensen in september 2001 een lager netto inkomen hebben ontvangen dan bij de gezamenlijke uitbetaling in de maanden ervoor.

2. Wat is hiervan de reden? Zou de reden kunnen zijn dat deze mensen door een verkeerde indeling in code loonheffing zowel bij de SVB als het ABP niet hun gehele heffingskorting direct kunnen ontvangen.

3. Moeten al deze mensen nu een voorlopige teruggave formulier van de belastingen indienen of volgend jaar via het T-biljet alsnog dit bedrag terugvragen? Hoe worden deze mensen hierover geïnformeerd?

4. En wat gaat U doen om te voorkomen dat deze mensen allerlei handelingen moeten verrichten om het geld waar ze recht op hebben alsnog te ontvangen?

Deel: ' Kamervragen over AOW / ANW en aanvullend pensioen '
Lees ook