Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 4 april 2000


2990009350

Vragen van het van der Steenhoven aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat over een autovrije zondag in Amsterdam. (Ingezonden 4 april
2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het bericht over de autovrije zondag in Amsterdam? 1)


2

Bent u van mening dat de autovrije zondag in 1999 in veel steden een succes is geweest en vindt u herhaling gewenst?


3

Erkent u dat het voor gemeenten vaak moeilijk is gezien de wettelijke beperkingen; om een autoloze zondag op een goede wijze te organiseren en daarvoor straten af te zetten voor het verkeer?


4

Zo ja, bent u bereid om de Wegenverkeerswet aan te passen zodat gemeenten zich niet in allerlei bochten hoeven te wringen om een autovrije zondag te organiseren?


5

Zou u een dergelijke regeling nog voor het zomerreces aan de Kamer willen voorleggen?

Algemeen Dagblad van 30 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over autovrije zondag in Amsterdam '
Lees ook